Leerlijn Taal

Taalproductie ⟩Schrijven

Digitale opmaak

2F 4-8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnDigitale opmaak

Toelichting

Bij het doel Verzorgen is al behandeld dat je een goed verzorgde tekst kan maken door gebruik te maken van alinea’s, een titel en kopjes. Je bent dan bezig met de opmaak van het document, dit wordt ook wel de lay-out genoemd. Een goed verzorgde tekst leest makkelijker. Maak je een tekst digitaal, dan besteed je ook aandacht aan de digitale opmaak.

Digitale tekstverwerkers hebben verschillende mogelijkheden om onderdelen van een tekst beter te laten opvallen. Je kunt letters dik drukken, letters variëren in grootte, letters cursiveren of onderstrepen.

Daarnaast bieden de verschillende digitale programma’s diverse opties om de structuur van de tekst makkelijk op te maken. Je kunt kiezen om de hele (of een gedeelte van de) tekst uit te lijnen naar de linkerkant, naar het midden of naar de rechterkant. Je kunt gebruik maken van een automatische opsomming, je kunt de tekst een kleur geven en je kunt afbeeldingen toevoegen.

Als de tekst langer is kun je met de meeste programma’s ook een automatische Inhoudsopgave maken. Hiervoor moet je dan wel in de tekst de titels en kopjes een opmaakstijl geven, zodat het programma weet wat de onderdelen van de inhoudsopgave moeten zijn. Ook kun je in de tekst en in de inhoudsopgave paginanummering toevoegen, zodat de lezer snel de juiste pagina kan vinden.

Tips voor een goede digitale opmaak:

  • Kies voor herhaling. Geef niet elke titel een andere kleur en gebruik niet teveel verschillende lettertypes. Dit zorgt voor onrust.
  • Laat titels en kopjes goed opvallen zodat de lezer deze niet over het hoofd ziet.

Instructietip

Combineer dit doel met een stelopdracht waarbij er een werkstuk moet worden gemaakt. Geeft leerlingen naast de inhoudelijke opdracht ook de opdracht om goed na te denken over de opmaak van het document. Laat de leerlingen het document kopiëren en een tweede variant maken met een andere opmaak.