Leerlijn Taal

Morfologie ⟩Woordvormen

Bijvoeglijk gebruik van onvoltooid en voltooid deelwoord

2F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnBijvoeglijk gebruik van onvoltooid en voltooid deelwoord

Toelichting

Een voltooid deelwoord kan bijvoeglijk gebruikt worden. Je maakt dan van het voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord. Meestal worden deze gevormd door het toevoegen van e aan het eind van het voltooid deelwoord. Deze woorden worden zo kort als mogelijk volgens de spellingsregels opgeschreven. Bij sterke werkwoorden die eindigen op ~en zijn voltooid deelwoord en bijvoeglijk naamwoord echter hetzelfde

Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord beschrijft een eigenschap of toestand van een zelfstandig naamwoord.

Gemaakt (voltooid deelwoord)
De gemaakte toets (bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

Verlaten (voltooid deelwoord)
Het verlaten huis (bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

Ook het tegenwoordig deelwoord of onvoltooid deelwoord, de vorm van het werkwoord dat bestaat uit het hele ww + d(e) dat aangeeft hoe iets gebeurt, kan bijvoeglijk worden gebruikt. Je krijgt dan een bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord.

Brandend (onvoltooid deelwoord)
Het brandend hout (bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord)

Brandend (onvoltooid deelwoord)
De brandende tak (bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord)

Voorbeeld

Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

 • De verplichte inschrijving.
 • Het gesmolten ijsje.
 • De gewitte stoel.

Bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord

 • De giechelende meisjes.
 • Het glanzend bord.
 • De mompelende opa.

Instructietip

Geef leerlingen 5 voltooide deelwoorden en laat ze daar zinnen bij maken waarbij het voltooid deelwoord bijvoeglijk wordt gebruikt.

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

 • Nadenkwoorden
  • Bijvoeglijk naamwoorden
   • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Spelling

Spelling

 • Werkwoorden
  • Overige werkwoorden
   • Tegenwoordig deelwoord