Leerlijn Taal

Leestekens ⟩Woordgerelateerd

Apostrof

1F 5,6,7

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnApostrof

Toelichting

De apostrof wordt in meerdere gevallen gebruikt.

Meervouden
Woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y krijgen in het meervoud een apostrof en dan een s. Ook meervouden van afkortingen en losse letters krijgen een apostrof ~s.

Het meervoud van afkortingen op s of x worden ook met een apostrof geschreven gevolgd door ‘en’. Deze woorden worden in dit doel buiten beschouwing gelaten. (voorbeelden: gps’en, sms’en en SOS’en)

Verkleinwoorden
Woorden die eindigen op u (uitgesproken als ‘oe’) of y krijgen wanneer ze worden verkleind een apostrof en dan ‘tje’.

Afkortingen of losse letters die worden verkleind worden ook met een apostrof geschreven. Ook als er een cijfer op het eind van het woord geschreven wordt, is het verkleinwoord met een apostrof (bijvoorbeeld: a4-tje).

Bezit
Als je bezit uitdrukt, dus aangeeft dat een voorwerp van iemand is, wordt een s achter de eigenaar geschreven (bijvoorbeeld: Dat is Pascals jas). Bij woorden die eindigen op a, i, o, of u wordt een apostrof gevolgd door een s geschreven. Dit geldt ook voor woorden die eindigen met de y, mits je daar geen klinker voor staat (Harry’s jas, Jeffreys jas), en voor een afgekorte naam.

Als de aanduiding van de eigenaar eindigt op een s of sis-klank wordt alleen de apostrof geschreven, de s staat er immers al.

Weggelaten letters
De apostrof kan ook gebruikt worden om aan te geven dat er letters zijn weggelaten. Dit gebeurt soms omdat in de loop van de tijden woorden veranderd zijn. Vroeger werd er des morgens gezegd; tegenwoordig hebben we het over ‘s morgens. De ‘s vervangt dan het woordje des.

Ook zijn er persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die worden afgekort en met een apostrof worden geschreven (zijn – z’n, mijn – m’n). Deze afkortingen worden niet gebruikt in zakelijke teksten.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van de functie van het leesteken de apostrof in taal. In de spellingdoelen Woorden beginnend met ’s, Meervouden met ~’s, en Overige woorden met apostrof leren leerlingen de apostrof volgens verschillende regels toepassen.

Voorbeeld

Meervouden: alinea’s, bikini’s, baby’s, cao’s, wc’s, twee e’s, drie o’s

Verkleinwoorden: tiramisu’tje, sudoku’tje, baby’tje, a4’tje, sms’je, een a’tje

Bezit: Linda’s, Nikki’s, Mandy’s, JP’s, Frans’, Alex’, Maurice’

Weggelaten letters: ’s morgens, ’s maandags, z’n, m’n, ’t

Content in Gynzy

Spelling

Spelling

  • Weetwoorden
    • Afkortingen
      • Overige apostrof