Leerlijn Taal

Stilistiek & Semantiek ⟩Taalbetekenis

Accent in een zin

3F 7,8

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnAccent in een zin

Toelichting

Er zijn meerdere manieren waardoor een zin verkeerd opgevat kan worden. Meer hierover in Dubbelzinnig taalgebruik. Hoe je een zin uitspreekt heeft in sommige gevallen invloed op de betekenis van de zin. Dit heeft te maken met waar je het accent in de zin op legt. Als je dit accent, ook wel klemtoon genoemd, op een ander onderdeel legt zal de luisteraar de zin anders opvatten.

Ik heb het optreden van de band niet gezien.

Er zijn vier manieren om deze zin op te vatten, afhankelijk waar het accent of de klemtoon op wordt gelegd:

  1. Ik heb het optreden van de band niet gezien. Maar iemand anders wel.
  2. Ik heb het optreden van de band niet gezien. Maar ik heb de band zelf wel gezien.
  3. Ik heb het optreden van de band niet gezien. Maar wel een ander optreden.
  4. Ik heb het optreden van de band niet gezien. Maar wel gehoord.

Voorbeeld

Kalum heeft het schilderij van de kerk niet opgehangen.

  • Kalum heeft het schilderij van de kerk niet opgehangen. Maar iemand anders wel.
  • Kalum heeft het schilderij van de kerk niet opgehangen.Maar hij heeft iets anders van de kerk opgehangen.
  • Kalum heeft het schilderij van de kerk niet opgehangen. Maar hij heeft een ander schilderij opgehangen.
  • Kalum heeft het schilderij van de kerk niet opgehangen. Maar hij heeft iets anders met het schilderij gedaan.

Instructietip

Geeft de leerlingen een voorbeeldzin en laat ze zo veel mogelijk verschillende betekenissen achterhalen.

Laat vervolgens de leerlingen zelf een zin (of meerdere zinnen) verzinnen waarin door het accent op een ander stuk te leggen de betekenis van de zin verandert.