Leerlijn Taal

De complete leerlijn taal voor de basisschool.

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijn
In aanleg

Leerlijn in aanleg

Hieronder staat de leerlijn taal van Gynzy. Deze is tot stand gekomen op basis van de SLO kerndoelen en het Referentiekader Taal en verder aangescherpt in samenwerking met diverse vakexperts en leerkrachten. Deze leerlijn bevat alle leerdoelen die tot op het kleinste niveau zijn opgesplitst. Vervolgens zijn de leerdoelen onderverdeeld in een versimpelde boomstructuur van 3 lagen.

Zelf taallessen ontwerpen!

Bij deze leerlijn taal kun je zelf taallessen ontwerpen. Klik hier voor meer informatie en tips voor op maat gemaakt taalonderwijs.

Lees verder.

Legenda

 • Er is een instructieles beschikbaar.
 • Er is (nog) geen instructieles beschikbaar.
 • Er is verwerking beschikbaar.
 • Er is geen verwerking beschikbaar.

De doelen van de leerlijn taal hebben wij ook weergegeven in een visuele leerlijn. Klik hier om deze te bekijken.

Voor de Werelden spelling, woordenschat en grammatica zijn aparte leerlijnen beschikbaar.

 • Woordenschat

Voor woordenschat zijn Werelden beschikbaar in Gynzy.

 • Beginnende geletterdheid

Beginnende geletterdheid is beschikbaar in de Werelden voor Cijfers en Letters.

 • Voortgezet technisch lezen

Het hoofddoel van voortgezet technisch lezen is snel en correct kunnen lezen. Dit oefen je door veel te lezen. Wel biedt Gynzy daarvoor hulpmiddelen. Onze hulpmiddelen zijn de doelen onder het Eiland leestekens. Ook zijn er twee tools waarmee leerlingen kunnen oefenen, te vinden onder het tabblad ‘Tools’.

Klik hier om naar de Samen Flitsen Tool te gaan. Klik hier om naar de Woordenflitser Tool te gaan.
  • Leestekens
   • Leesteken 4 1F
   • Hoofdletters en interpunctie I (evt. II en III) x xx

Het doel Hoofdletters en interpunctie is nog in ontwikkeling. Het plan is om de hieronder staande doelen samen te voegen in waarschijnlijk drie, in moeilijkheid oplopende, doelen.

 • Begrijpend lezen

Het hoofddoel van begrijpend lezen is het begrijpen van teksten die je leest. Dit oefen je door veel teksten te lezen en hierbij het begrip van het gelezene te trainen.

Doelen uit de Wereld Taalbeschouwing (zie onderaan deze leerlijn) kunnen toegepast worden binnen begrijpend lezen, zoals de doelen onder de Eilanden Taalgebruik, Taalfuncties, De kracht van taal, Taalbegrip en Tekstbegrip.

Ook doelen uit de Wereld Taalbeschouwing kunnen worden toegepast binnen het Stellen.

 • Jeugdliteratuur

Het hoofddoel van jeugdliteratuur is het ontwikkelen van smaak en plezier aangaande jeugfliteratuur. Dit ontwikkel je door het lezen van verschillende (soorten) boeken en het vormen van een mening over gelezen boeken. Hieronder staat bijpassende theorie omtrent jeugdliteratuur, namelijk genres / soorten boeken.

  • Jeugdliteratuur
 •   Spelling

Voor spelling zijn Werelden beschikbaar in Gynzy.