Spelling2021-10-05T16:22:16+02:00

Spelling

Gynzy’s leerstof bij het leergebied spelling.

HomeVerwerkingLeergebiedenSpelling

De leerlijn van spelling is opgedeeld in zes domeinen. Elk domein heeft een eigen “Wereld” in Gynzy. Binnen deze Werelden zijn de spellingcategorieën/onderwerpen te vinden als “Eilanden”. Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen. Naast leren in de Werelden is het ook mogelijk om Gynzy bij de lesmethode te gebruiken.

De Werelden van spelling

  • Begrippen – begrippen die nodig zijn voor taal, grammatica en spelling. Hierin wordt geen beroep gedaan op het schrijven, maar op kennis en begrip;
  • Luisterwoorden – categorieën die voornamelijk op basis van een luisterstrategie opgelost kunnen worden. Hierin zitten de klankzuivere woorden en andere woorden die een één op één koppeling tussen klankgroep en lettercombinatie hebben;
  • Nadenkwoorden – categorieën die voornamelijk op basis van een regelstrategie opgelost kunnen worden. Hierin zitten veel vervoegingen en andere woorden waarvoor meerdere denkstappen genomen moeten worden;
  • Weetwoorden – categorieën die voornamelijk op basis van een onthoudstrategie opgelost kunnen worden. Hierin zitten woorden die niet aan de hand van een regel- of luisterstrategie opgelost kunnen worden en uitheemse woorden;
  • Werkwoorden – categorieën die gerelateerd zijn aan werkwoordspelling;
  • Hoofdletters & interpunctie – categorieën die gerelateerd zijn aan gebruik van hoofdletters en leestekens.

de Gynzy Werelden van spelling

De domeinen van de leerlijn van spelling als Werelden.

6-fasenmodel

Elk leerdoel binnen spelling heeft dezelfde globale opbouw van de moeilijkheid van de oefeningen. Deze niveau-opbouw is enerzijds gebaseerd op de moeilijkheid van het gebruikte woord en anderzijds op de moeilijkheid van het soort opgave. Dit laatste wordt bepaald aan de hand van een 6-fasenmodel voor de opbouw van spellingsopgaven.

Dit model sluit aan bij de moderne spellingsdidaktiek waarbij men uitgaat van het verletteren van klanken. De leerling start met het horen en onderscheiden van klanken (auditieve analyse) en bepalen op welke plekken de klanken zich bevinden in woorden (volgorde fonemen). Vervolgens wordt de stap gemaakt waarin de leerling de relatie legt tussen klanken en letters (foneem-grafeem koppeling). Daarna leert de leerling de moeilijkheden die in een woord zitten te herkennen (spellingscategorie) waarna de leerling de relevante woorddelen leert schrijven (afmaken & overschrijven) en uiteindelijk het hele woord opschrijft (opschrijven).

6-fasenmodel spelling

Het 6-fasenmodel (Gynzy)

Kernelementen

De leerstof bij spelling van Gynzy heeft een aantal kenmerkende elementen:

Flitsen

Een effectieve manier om inprenting van spelling te bevorderen is het gebruik maken van flitsoefeningen. Bij deze oefeningen zien leerlingen een woord enkele seconden in beeld waarna het woord verdwijnt en ze het moeten opschrijven. Digitaal leermateriaal leent zich bij uitstek voor deze flitsoefeningen.

Spelling flitser
spelling hint

Hints

Voor elk leerdoel is een hint ontwikkeld die de leerling in elke opgave kan raadplegen. Deze hint geeft een uitleg over de spellingscategorie en een voorbeeldwoord met bijbehorende illustratie om de analogie visueel te ondersteunen. Bovendien wordt in de hints duidelijkheid verschaft over de eventueel verschillende termen die in omloop zijn.

Wandkaarten

Voor de leerdoelen uit de Werelden Luisterwoorden, Nadenkwoorden, Weetwoorden en Werkwoorden zijn wandkaarten ontwikkeld. De kaarten zijn op te hangen in de klas. Ze bevatten net als in de hint een illustratie, een voorbeeldwoord met daarin de categorie uitgelicht en de regel die hierbij hoort. De leerling kan deze vervolgens terugzien in diverse opgaven waarin de leerling oefent met het herkennen van de categorie(ën) in het woord.

wandkaarten spelling
Meer weten?
Download de verantwoording

Gerelateerde blogs