Grammatica2019-07-17T19:33:58+02:00

Grammatica

Gynzy’s leerstof bij het leergebied grammatica.

HomeVerwerkingLeergebiedenGrammatica

De leerlijn van spelling is opgedeeld in twee domeinen. Elk domein heeft een eigen “Wereld” in Gynzy. Binnen deze Werelden zijn de grammatica-onderwerpen te vinden als “Eilanden”. Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen. De leerlijn van grammatica is nauw verweven met de Wereld “begrippen” van spelling. Een aantal leerdoelen (bv. weten wat een werkwoord is), zijn zowel bij spelling als bij grammatica te vinden.

De Werelden van grammatica

  • Taalkundig ontleden – ontleding van de losse woorden. Bv. woordsoorten, woordvormen, en soorten werkwoorden.
  • Redekundig ontleden – ontleding van de functie van een woord(groep) binnen een zin. Bv. zinsdelen, zinsvormen en bepalingen.

Gynzy grammatica Werelden

De domeinen van grammatica als Werelden.

Ontleden

De taalkundige en redekundige ontleding van zinnen draagt bij aan de taalontwikkeling. Dit is niet alleen van belang voor het Nederlands, maar ook als voorbereiding voor de ontwikkeling van vaardigheden in andere (moderne) vreemde talen zoals Engels, Duits, Spaans of Grieks.

De leerstof begint bij eenvoudige begrippen zoals enkelvoud/meervoud en samenstelling en eindigt in uitdagende 3F-leerdoelen zoals koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde.

Meer weten?
Download de verantwoording

Gerelateerde blogs