Inzicht & Resultaten2021-07-21T10:37:35+02:00

Inzicht & Resultaten

Direct handig inzicht in de leerprocessen van je leerlingen.

HomeVerwerkingInzicht & Resultaten

Weten waar je leerlingen staan

Doordat je digitaal adaptief verwerkt, krijg je de beschikking over nieuwe, rijkere data over de leeractiviteiten van de leerlingen. Deze data stellen jou als leerkracht in staat om snelle en betere analyses te maken.

Lesresultaten

Volg de voortgang van leerlingen in de les op het eenvoudige lesdashboard. Hierop zie je in één overzicht waar leerlingen in de les staan en wat er fout gaat. Leerlingen die uitvallen of leerdoelen die lastig blijken heb je in een handomdraai geïdentificeerd.

Vaardigheidsscore

Centraal in het bepalen van de beheersing van een leerling op een bepaald leerdoel staat de vaardigheidsscore. Deze score wordt uitgedrukt in procenten en geeft aan in welke mate een leerling een leerdoel beheerst. Bij elk nieuw leerdoel begint de leerling bij 0% en gaandeweg bouwt hij zijn score op. De groei van zijn score is afhankelijk van zijn antwoorden op de opgaven. Hierbij telt ook de kans op een goed antwoord mee.

Voortgang

Volg de leercurve van je leerlingen in de groeigrafieken. Hier kun je de vaardigheidsscores afzetten tegen de tijd, moeite, klasgenoten en populatie van andere leerlingen uit een leerjaar. Zo kun je vanuit verschillende invalshoeken naar de ontwikkeling van je leerlingen kijken.

Toetsing

In Gynzy zitten net als in lesmethodes toetsen die je kunt gebruiken om te bepalen in welke mate de leerling de stof beheerst. Dit meten van beheersing gebeurt in Gynzy continu, dus ook zonder toetsen heb je altijd zicht op de vaardigheden van je leerlingen.

Gerelateerde blog: