Gynzy sluit aan bij jouw methode

HomeVerwerkingAansluiting MethodeZo sluit Gynzy aan bij jouw methode

Lessen en doelen die aansluiten bij de methode

Gynzy heeft als basis voor de verwerkingssoftware in samenwerking met vakexperts eigen leerlijnen ontwikkeld. Elke leerlijn bestaat uit een grote verzameling leerdoelen. Gynzy heeft bij elk leerdoel eigen opgaven ontwikkeld van verschillende niveaus. Om Gynzy goed aan te laten sluiten bij de methodelessen, is in elke les gekeken welke doelen er in de methodeles aan bod komen. Vervolgens is gekeken welke doelen uit de Gynzy leerlijn daarmee overeenkomen. Deze zijn daarna aan de les gekoppeld met een vergelijkbaar aanbod en hoeveelheid opgaven als in de methodeles. Zo krijgen leerlingen elke les een set van opgaven die aansluiten bij de doelen van de les. Omdat de content door Gynzy zelf is ontwikkeld, kunnen de opgaven ten opzichte van de huidige methode enigszins verschillen. Doorgaans bieden de opgaven van Gynzy meer variatie in aanbod, meer verschil in niveau en diepere interactie dan in de methode. Zo werken de leerlingen op een nog betere manier en adaptief aan de lesdoelen uit je methode!

Lesindeling volgens methode

De indeling van de blokken, weken, lessen en toetsen komt overeen met die van je methode. Zo kun je gemakkelijk overstappen naar Gynzy. Zoals de afbeelding toont is er in Gynzy bij de methode de Wereld in Getallen ook een weektaak opgenomen, net zoals in de methode.

Een methodeles in Gynzy

Methodelessen in Gynzy zijn te geven zoals je gewend bent! Om je een handje op weg te helpen is hieronder weergegeven welke stappen je voor, tijdens en na de les kunt volgen.

Voor de les

 • Bekijk de doelen van de les.
 • Bereid de les voor aan de hand van vaardigheidsscores, referentieniveaus, leerjaren en instructielessen.
 • Bekijk de voorbeeldopgaven, zodat je een indicatie krijgt welke opgaven je leerlingen kunnen krijgen.
 • Bepaal welke leerdoelen door welke leerlingen gemaakt moeten worden.
 • Bepaal hoe je instructie gaat geven. Je kunt hiervoor je oude handleiding gebruiken, maar ook de interactieve instructielessen van Gynzy voor op het bord!
Leskaart methodeles

Tijdens de les

 • Bekijk waar je leerlingen mee bezig zijn.
 • Volg de lesresultaten live in een overzicht.
 • Bekijk de ingevulde antwoorden van je leerlingen.
 • Wijs leerlingen bij moeilijke opgaven op de hint.
 • De leerlingen maken de opgaven op hun eigen device.
voorbeeldopgave

Na de les

 • Laat leerlingen eventueel verder oefenen met extra oefenstof.
 • Bekijk de lesresultaten en vaardigheidsscores om te zien hoe de leerlingen de les hebben gemaakt.

Adaptieve lessen?

Bij het koppelen van je methode in Gynzy kun je voor adaptiviteit kiezen door dit aan te vinken. Als je dit doet krijgen alle leerlingen in de lessen opgaven die worden afgestemd op hun individuele niveau (scenario 2). Als je dit niet aanvinkt, krijgen alle leerlingen dezelfde opgaven van hetzelfde niveau (scenario 1). Deze keuze kun je aan de desbetreffende leerkracht overlaten, maar ook schoolbreed afspreken voor meer consistentie.

In elke les sluiten de leerdoelen van Gynzy aan bij de lesdoelen uit de gekoppelde methode en krijgen de leerlingen een vast aantal opgaven bij de doelen. Na de les kunnen leerlingen verder oefenen met doelen van de les in de Werelden. De opgaven in dit gedeelte zijn altijd adaptief en leerlingen kunnen hier steeds opnieuw een sessie opgaven starten.

Snel aan de slag

Bekijk onze startsite en:

 • Importeer je leerlingen.
 • Druk op Verwerking.
 • Koppel je methode en zet desgewenst een vinkje bij adaptiviteit.
 • Stel het startniveau in.

Persoonlijke begeleiding?

Onze buddy’s staan klaar om jou te begeleiden en laten je graag zien wat er mogelijk is. Vraag hier gratis en vrijblijvend een online presentatie aan. Ze informeren jou en je teamleden in een korte en bondige voorlichting over de mogelijkheden; ook kun je een beroep op hen doen als het gaat om het doorlopen / controleren van de instellingen voordat je aan de slag gaat. Op die manier kun je met vertrouwen aan de slag!

Wil je meer weten over de kosten en implementatie? Stuur dan een e-mail naar support@gynzy.com of bel naar +31404020907

Meer informatie