Gebruik je de verwerkingssoftware van Gynzy? Dan wil je vast dat jouw inzet van de verwerkingssoftware goed aansluit op jouw schoolsituatie en jouw onderwijsvisie. Wanneer je de verwerkingssoftware een constructieve rol binnen jouw onderwijs wilt laten spelen, is gedegen implementatie van dit leermiddel nodig. Aan de implementatie van de verwerkingssoftware wordt specifiek aandacht besteed in de Basisscholing Verwerkingssoftware van de Gynzy Academie. Maar wat komt er allemaal kijken bij de implementatie van de verwerkingssoftware? Deze blog helpt je om antwoord te geven op die vraag.

Voor het ondersteunen van de implementatie van de verwerkingssoftware, wordt het implementatieplan gebruikt. Je kunt het implementatieplan hier downloaden en invullen.

Placemat Implementatieplan Verwerkingssoftware

Placemat Implementatieplan Verwerkingssoftware

Wanneer we kijken naar de pijler visie binnen een implementatietraject, dan staat de volgende vraag van de school centraal: “Hoe laten we de inzet van de verwerkingssoftware van Gynzy aansluiten op onze onderwijsvisie?” Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vaststellen van leerdoelen voor de leerlingen. Je kunt de leerlijn van een methode volgen, maar je kunt ook kiezen voor een eigen leerlijn wanneer je werkt in de Werelden. Jouw visie op toetsing beïnvloedt ook jouw gebruik van Gynzy, meer specifiek jouw gebruik van gegevens uit Gynzy. Het is belangrijk om de impact van jouw onderwijsvisie op de inzet van Gynzy in beeld te krijgen.

Een andere pijler die een belangrijke rol vervult binnen een implementatietraject is de pijler competenties. De verwerkingssoftware van Gynzy ondersteunt de leerkracht in het verzorgen van goed onderwijs. Een juiste wisselwerking tussen de mogelijkheden van de verwerkingssoftware en de competenties van de leerkracht is hierbij van groot belang. Bij de implementatie van de verwerkingssoftware van Gynzy moet je daarom ook oog houden voor de competenties van de leerkracht. Het gaat hierbij om de reguliere bekwaamheidseisen, maar bijvoorbeeld ook om specifieke competenties gericht op het interpreteren van leerdata.

Heb je vragen over het implementatieplan? Of wil je ondersteund worden bij de implementatie van de verwerkingssoftware van Gynzy? Neem dan contact op met de Gynzy Academie.

De verbinding tussen wetenschap en praktijk

De Gynzy Academie brengt ervaringen uit wetenschap en praktijk samen in haar ondersteuning van leerkrachten en scholen. Ook als het gaat om de implementatie van de verwerkingssoftware van Gynzy.

Zo vormt het veranderingsmodel van Knoster (1991) de basis van het implementatieplan. Verandering zal pas plaatsvinden wanneer urgentie, visie, plan, middelen en competenties in samenhang aanwezig zijn. Ontbreekt één van deze bouwstenen, dan zal de verandering stagneren. Een gebrek aan urgentiebesef leidt in de onderwijspraktijk bijvoorbeeld vaak tot weerstand van de betrokkenen. En veranderen zonder plan kan leiden tot chaos. Elke bouwsteen uit het model van Knoster is in het implementatieplan gelinkt aan de implementatie van de verwerkingssoftware van Gynzy.

Een ander model dat invulling heeft gegeven aan het implementatieplan, is het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). Dit model is ingebed in de pijler visie. In een eerdere blog beschreven we al hoe het curriculaire spinnenweb jou kan helpen om de impact van jouw onderwijsvisie op de inzet van Gynzy in beeld te brengen.

Ook aan de pijler competenties liggen wetenschappelijke inzichten ten grondslag. Onderzoek van Haelermans (2017) kaartte aan dat de inzet van een digitaal leermiddel door de leerkracht in grote mate de effectiviteit van dit digitale leermiddel bepaalt. Haelermans onderschrijft daarom het belang van voldoende ondersteuning van leerkrachten.

Referenties

Haelermans, C. (2017). Digital tools in education. On usage, effects and the role of the teacher. Stockholm, Zweden: SNS Förlag.

Knoster, T. (1991). Factors in managing complex change. Presentation in 1991 TASH Conference. Washington, DC: TASH

Van den Akker, J. J. H. (2003). Curriculum perspectives: an introduction. In J. J. H. van den Akker, W. A. J. M. Kuiper, & U. Hameyer (Red.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers