Wanneer je als leerkracht hebt bepaald welke doelen je aan bod wilt laten komen, moet je nog bepalen welke instructie je daarbij gaat geven. In deze vierde blog van de blogserie Leren in de Werelden gaan we in op de verschillende keuzes en mogelijkheden bij het geven van instructie op doelniveau. 

Aan de hand van de vaardigheidsscores kun je als leerkracht bepalen voor welke doelen je instructie gaat geven en aan welke leerlingen je deze instructie geeft. Ook kun je ervoor kiezen om leerlingen zelf te laten bepalen op welke doelen zij instructie willen krijgen. In deze blog wordt duidelijk hoe je dit kunt doen.

Vaardigheidsscores

Alle leerlingen krijgen in Gynzy per leerdoel een vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore geeft weer in welke mate een leerling een leerdoel beheerst. De vaardigheidsscores lopen van 0% tot 100%. Bij een vaardigheidsscore van 75% beheerst de leerling het doel voldoende en worden opvolgende leerdoelen in de Werelden open gespeeld.

De vaardigheidsscores in Gynzy worden vertaald naar verschillende kleuren. Een score onder de 25% kleurt roze, een score tussen de 25 – 75% kleurt lichtblauw en een score van boven de 75% kleurt donkerblauw. Wanneer er bij een leerling een grijs of wit blokje te zien is, betekent dit dat hij onvoldoende opgaven heeft gemaakt om een realistisch beeld te geven (grijs) of dat de leerling nog geen opgaven gemaakt heeft (wit).

Voorbeeld van vaardigheidsscores van een klas bij een doel

Voorbeeld van vaardigheidsscores van een klas bij een leerdoel.

De instructie voorbereiden

1. Bepaal op welke leerdoelen je (klassikale) instructie geeft

Wanneer je vanuit de Werelden van Gynzy werkt, heb je meestal een jaarplanning gemaakt met daarin de doelen die je per periode, blok en/of week aan bod wilt laten komen. De blog Werken in de Werelden 2: Planning en Organisatie kan jou helpen bij het maken van een jaarplanning.

Je kunt de doelen voorafgaand aan een les opzoeken in de Werelden en de doelkaart bekijken. Wanneer je op de doelkaart de optie ‘vaardigheidsscores tonen’ aanzet, zie je voor dat leerdoel de verschillende vaardigheidsscores (in hoeverre dit leerdoel al door jouw leerlingen beheerst wordt). Nu kun je een inschatting maken welk leerdoel voor welke leerlingen de meeste aandacht behoeft en bepalen waar je instructie op gaat geven.

doelkaart met vaardigheidsscores

De doelkaart met daarin de vaardigheidsscores van een klas.

Voorbeeld 1

Als je ziet dat een groot gedeelte van jouw leerlingen donkerblauw gekleurd is, geeft dit aan dat jouw leerlingen het leerdoel al voldoende beheersen en zou je op dit leerdoel geen klassikale instructie hoeven geven. Je kunt de leerlingen die het leerdoel nog niet beheersen natuurlijk op een later tijdstip wel meenemen in een kleinere instructiegroep.

Voorbeeld 2

Als je ziet dat een groot gedeelte van jouw leerlingen roze of lichtblauw gekleurd is, geeft dit aan dat dit leerdoel nog niet voldoende beheerst wordt en dat jij als leerkracht hier nog klassikale instructie op kunt geven.

2. Gebruik de vaardigheidsscores van jouw leerlingen om verschillende instructieniveaus te bepalen

Nu je weet op welke leerdoelen je (klassikale) instructie gaat geven, kun je verder inzoomen op de vaardigheidsscores om te bepalen hoe je jouw klas in verschillende instructiegroepen kunt verdelen. Je kunt hierbij de volgende indeling maken:

  • De groep leerlingen met een donkerblauwe kleur beheersen het leerdoel al voldoende; deze leerlingen zouden na een verkorte instructie van de leerkracht al snel kunnen beginnen met de verwerking van de les. Ook zouden deze leerlingen dit doel kunnen overslaan. In plaats daarvan kunnen ze aan de slag gaan met bijvoorbeeld de plusdoelen of extra oefening die in Gynzy te vinden zijn.
  • De groep leerlingen met een lichtblauwe kleur is de groep aan wie je de gehele basisinstructie geeft. Zij kunnen daarna aan de slag met de verwerking van Gynzy.
  • De groep leerlingen met een roze kleur geef je na afloop van de basisinstructie ook verlengde instructie. Na deze verlengde instructie verwerken zij de leerstof in Gynzy. Bij leerlingen met een grotere achterstand ten opzichte van het aanbod, zou de leerkracht ervoor kunnen kiezen alleen de 1F-doelen te laten maken.

3. Bereid de instructieles voor

Je kunt voor jouw gehele klas de instructie verzorgen volgens het EDI-model door de instructieles van Gynzy te gebruiken. Wil je meer weten over de instructielessen, lees dan de blog: Nieuw: Instructielessen.

Leerlingen de regie geven op welke doelen zij instructie willen

Je kunt als leerkracht ook de regie voor het bepalen van de instructie uit handen geven. Jij bepaalt nog wel steeds welke doelen behandeld gaan worden, maar de leerling bepaalt zelf op welke doelen hij instructie wilt. De verschillende doelen kun je weergeven op het bord of op een andere plek in de klas. De leerling schrijft zichzelf dan in voor een bepaald leerdoel. Hij kijkt dan zelf naar zijn vaardigheidsscores op de leerdoelen en bepaalt aan de hand daarvan waar hij instructie op wil hebben. Natuurlijk kun je als leerkracht hierover wel afspraken maken met je leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat leerlingen bij een vaardigheidsscore tussen de 0 en de 40 zich moeten inschrijven voor dat doel. Eventueel kun je leerlingen die je zeker bij een bepaalde instructie wilt hebben ook vast inschrijven.

vaardigheidsscores voor de leerling

Voor de leerling worden de vaardigheidsscores weergegeven als percentages en een stuk van de gele rand rondom het Dorp (leerdoel).

 

Lees ook de andere blogs in deze serie