Gynzy biedt verwerking die aansluit bij de lessen van de reguliere lesmethodes. Daarnaast zijn er ook Gynzy Werelden. In deze verwerking kunnen leerlingen hun individuele leerroute volgen, maar hoe werkt dat eigenlijk? Dit is het eerste deel van de blogserie ‘Leren in de Werelden’ waarin we steeds dieper ingaan op de verschillende aspecten van de Gynzy Werelden.

De 4 Werelden van Gynzy

Werelden, eilanden en leerdoelen

Binnen de vakgebieden rekenen, spelling, grammatica en woordenschat zijn de Gynzy leerlijnen opgedeeld in Werelden. Dit zijn verschillende onderdelen (domeinen) binnen de leerlijn. Binnen elke Wereld zijn er Eilanden (onderwerpen) en elk Eiland bestaat weer uit meerdere afgebakende leerdoelen (microdoelen). Als leerkracht kun je zelf eenvoudig en snel de Werelden koppelen en bekijken.

Als leerlingen in de Werelden gaan werken kiezen ze eerst een Wereld, dan een Eiland en dan een leerdoel. Elke Wereld en elk Eiland hebben een uniek icoontje. Zo zijn de onderwerpen goed herkenbaar. Binnen de Eilanden hebben de leerdoelen een eigen letter en een korte naam, om leerlingen snel duidelijk te maken met welk leerdoel zij aan de slag gaan.

Leerkrachtomgeving: Een aantal Werelden van rekenen.

Leerkrachtomgeving: Een aantal Werelden van rekenen.

Leerkrachtomgeving: Een aantal Eilanden binnen de Wereld “Optellen & Aftrekken”.

Leerkrachtomgeving: Een aantal Eilanden binnen de Wereld “Optellen & Aftrekken”.

Leerkrachtomgeving: De leerdoelen van het Eiland “Plussommen t/m 20”.

Leerkrachtomgeving: De leerdoelen van het Eiland “Plussommen t/m 20”.

Adaptieve opgaven per leerdoel

Elk leerdoel bevat een enorme hoeveelheid gevarieerde opgaven van verschillende niveaus. Bij het oefenen in de leerdoelen wordt continu het niveau van de leerling berekend en sluit elke volgende opgave daarop aan. Op deze manier wordt er een balans tussen makkelijk en moeilijk gehandhaafd waardoor leerlingen met de juiste uitdaging in hun zone van naaste ontwikkeling kunnen oefenen. Als een leerling op een leerdoel klikt, krijgt hij een sessie van 12 opgaven. Als leerkracht kun je met leerlingen een aantal sessies afspreken. Het is voor een leerling in een sessie bovendien altijd mogelijk om tussentijds te stoppen of opgaven over te slaan.

Leerlingomgeving: Een eerste opgave in sessie in het leerdoel ‘tijdstippen met hele uren’.

Leerlingomgeving: Een eerste opgave in sessie in het leerdoel ‘tijdstippen met hele uren’.

Voorwaardelijkheden voor elk leerdoel

Bij elk leerdoel wordt aangegeven welke andere leerdoelen een leerling minimaal moet beheersen om te kunnen starten aan dit doel. Bij het behalen van een leerdoel kunnen er meerdere leerdoelen worden geopend. Zo ontstaan er meerdere adaptieve leerroutes die een leerling zou kunnen volgen. De leerdoelen zijn voor leerlingen gekleurd als zij eraan kunnen werken. Indien leerlingen de voorwaardelijke doelen nog niet voldoende beheersen is het doel grijs en kan de leerling er nog niet mee starten. Ook kun je als leerkracht een Wereld of Eiland dichtzetten (er verschijnt dan een slotje) als je bijvoorbeeld wilt dat leerlingen niet aan een bepaalde Wereld gaan werken. Zo hou je als leerkracht altijd de regie en zijn er geen doelen beschikbaar waar leerlingen nog niet aan toe zijn. Om leerlingen op het juiste niveau in te laten stromen in de leerlijn is het nodig om eenmalig voor je leerlingen de startniveaus in te stellen.

Leerlingomgeving: Eilanden van de Wereld Geld waarbij ‘bedragen afronden’ nog niet toegankelijk is.

Leerlingomgeving: Eilanden van de Wereld Geld waarbij ‘bedragen afronden’ nog niet toegankelijk is.

Leerlingomgeving: Leerdoelen binnen het Eiland Klokkijken aanloog waar een aantal doelen nog niet beheerst zijn.

Leerlingomgeving: Leerdoelen binnen het Eiland Klokkijken aanloog waar een aantal doelen nog niet beheerst zijn.

Leerlingomgeving: Door op een grijs leerdoel te klikken ziet een leerling welke leerdoelen voorwaardelijk zijn.

Leerlingomgeving: Door op een grijs leerdoel te klikken ziet een leerling welke leerdoelen voorwaardelijk zijn.

Referentieniveaus

De Gynzy Werelden zijn gebaseerd op de kerndoelen en het referentiekader van SLO en zijn ook zonder lesmethode te gebruiken als verwerking. Bij elk leerdoel is aangegeven of dit een fundamenteel doel (1F), een streefdoel (2F/1S) of een excellent of hoger doel (1X/3F) is en in welke leerjaren het doel het beste behandeld kan worden.

Referentieniveaus Gynzy

Referentieniveaus en globale doorstroom.

 

Visuele leerlijnen

Om als leerkracht in één overzicht te kunnen zien hoe de Gynzy Werelden zijn opgedeeld in Eilanden en leerdoelen over de verschillende leerjaren hebben we visuele leerlijnen gemaakt. Deze zijn te downloaden via de documentatieknop in de leerkrachtomgeving.

Visuele leerlijnen Gynzy

 

Nieuwsgierig geworden naar wat adaptief werken in de Gynzy Werelden van leerkrachten vraagt? Benieuwd hoe een een leerkracht instructie kan geven als niveaus uiteen gaan lopen en leerlingen bezig zijn met verschillende doelen? Al deze vragen worden beantwoord in deze blogserie waarbij we steeds dieper ingaan op de mogelijkheden van de Gynzy Werelden voor jou als leerkracht. De volgende keer gaan we dieper in op het plannen en organiseren van je lessen met Gynzy Werelden.

 

Ben jij de Gynzy Werelden aan het uitproberen en heb je nog vragen? Neem dan contact op met de buddy’s.

 

 

 

 

 

Lees ook de andere blogs in deze serie