Gynzy heeft in de digitale verwerking Werelden voor rekenen, spelling, grammatica en woordenschat. Hierin kan gewerkt worden met eigen leerdoelen en leerlijnen waarbij leerlingen hun individuele leerroutes volgen. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Er zijn veel scholen die steeds doelgerichter willen werken, de methodes meer willen loslaten en leerdoelen centraal willen stellen in elke les. In plaats van de focus te leggen op de les uit de methode, komt de focus te liggen op de selectie van leerdoelen waarbij er door de leerkracht bewust gekozen wordt welke leerlingen met welke leerdoelen aan de slag gaan. Digitale verwerking maakt het steeds makkelijker om dit te organiseren. Doordat in digitale software opgaven direct worden nagekeken, het niveau van leerlingen kan worden bepaald en opgaven kunnen worden geserveerd die aansluiten bij de behoefte van de leerling maakt het dat onderwijs nog adaptiever kan.

Het loslaten van de methode en het leren in de Werelden roept vaak veel vragen op. Hoe zijn de Werelden opgebouwd? Hoe kun je je lessen plannen en organiseren? Aan welke doelen werken leerlingen? Hoe verzorg je de instructie en hoe blijf je de leerlingen volgen? Al deze vragen worden beantwoord in een regelmatige blogserie waarbij we steeds dieper ingaan op de mogelijkheden van de Gynzy Werelden voor jou als leerkracht. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: