Toets jij je toetsing?

Toetsen is meten. Of is toetsen meer dan dat? Het inzetten van toetsen op school kan uiteenlopende doelen en effecten hebben: summatief of formatief, stimulerend of [...]