Onderwijs op afstand met een methode

Organiseer leren op afstand met onze handige tips en tools

HomeStartOnderwijs op afstandMethode
methode

Methode

Door een methode te koppelen in Gynzy werken jouw leerlingen aan de doelen die de methode heeft voorgeschreven. Gynzy heeft leerdoelen uit haar eigen leerlijn in de volgorde gezet van de methode. Hierdoor kunnen jij en je leerlingen gemakkelijk verder werken aan passende leerdoelen met opgaven van Gynzy.

Wil je zelf bepalen met welke doelen jouw leerlingen aan de slag gaan? Dan past de optie ‘leren met bundels’ beter bij jou.

Instellen

 Log in of maak een gratis account aan.

2 Voeg in Gynzy groepen met leerlingen toe en download de inloggegevens van de leerlingen.

Het handigst is het importeren van groepen met leerlingen vanuit een leerlingadministratiesysteem (ParnasSys of ESIS). Alternatieven zijn het opzoeken van leerlingen wanneer ze al eerder in Gynzy gewerkt hebben of het handmatig aanmaken van nieuwe accounts. Leerlingen loggen in Gynzy in met een gebruikersnaam en pincode, of met een QR-code (iOS app voor iPad).

Stel het juiste startniveau in voor je leerlingen.

Wanneer je gaat starten met de digitale verwerking van Gynzy is het belangrijk om eenmalig het startniveau in te stellen.

Groepen en leerlingen importeren vanuit ParnasSys of ESIS

Leerlingen opzoeken of handmatig aanmaken

Inloggegevens leerling printen of opslaan

Startniveau instellen

Methode klaarzetten

Stel in Gynzy jouw methode in, zodat alle methodelessen automatisch klaarstaan voor jou en jouw leerlingen.

Methode klaarzetten

Instructie

Gynzy helpt jou om instructie te geven. Je kunt in de bordomgeving zelf een eigen les maken met behulp van onze tools en afbeeldingen. Ook kun je gebruikmaken van de instructielessen van Gynzy. Iedere instructieles behandelt één leerdoel. Je kunt een hele instructieles gebruiken voor jouw instructie, maar je kunt er ook slechts een of enkele onderdelen van gebruiken. Zo past de instructieles ook bij lesgeven op afstand.

Instructielessen in Gynzy
Per methodeles zijn er meerdere instructielessen beschikbaar. Als je in Gynzy in een methodeles op een leerdoel drukt kom je op de doelkaart. Daar vind je de instructieles onder het tabblad Instructie. Je kiest zelf op welk leerdoel je instructie geeft en welke onderdelen van een instructieles voor jou relevant zijn.

Tip: Het onderdeel Inoefening van een instructieles van Gynzy bevat vergelijkbare opgaven als de opgaven die leerlingen binnen het leerdoel aangeboden krijgen in de digitale verwerking. Als jouw leerlingen nog niet eerder met de digitale verwerking gewerkt hebben, kan het handig zijn om op afstand de inoefening te laten zien.

Instructielessen openen vanuit de leerlingomgeving
Leerlingen kunnen vanuit hun leerlingomgeving een instructieles openen bij een leerdoel. Dit kan handig zijn als een leerling moeite heeft met een leerdoel en even (samen met een ouder/verzorger) terug wil kijken hoe het ook alweer zat. Let op: een instructieles mist de mondelinge uitleg van de leerkracht en is daarom geen vervanging van een instructie.

Zelfgemaakte lessen of Gynzy-instructielessen delen

Je kunt lessen die je in Gynzy maakt ook naar ouders/verzorgers of leerlingen sturen. Dat kan via een deelbare link, of met Google Classroom.

Instructieles openen

Instructielessen voor leerlingen

Lessen delen

Verwerking

Leerlingen kunnen zelfstandig hun methodeles maken in Gynzy.

Hoe werkt een leerling aan de methodeles? 

Monitoren

Als jouw leerlingen thuis de verwerking maken, kun je in jouw eigen account de resultaten hiervan zien. Je kunt zien welke opgaven jouw leerlingen hebben gemaakt, of deze opgaven goed of fout zijn en wat de leerlingen hebben ingevuld. 

Actuele resultaten
Bij Actueel kun je direct zien wat jouw leerlingen maken in Gynzy. Je kunt hier ook zien wat leerlingen een eerdere dag hebben gemaakt (tot één week terug). 

Lesresultaten
Als je wilt zien hoe jouw leerlingen de methodelessen hebben gemaakt, ga je naar het tabblad Resultaten op de leskaart. Deze lesresultaten kun je ook live bekijken.

Actuele resultaten

Lesresultaten

Verder leren met Gynzy

Als een leerling in Gynzy klaar is met een les, krijgt de leerling automatisch suggesties om verder te oefenen. De leerling werkt dan aan verschillende leerdoelen die aansluiten bij de leerdoelen van de les, passend bij het niveau van de leerling. Zo staat er automatisch iets klaar voor een leerling die eerder klaar is met de les. 

Je kunt jouw leerlingen ook laten werken aan zelfgekozen leerdoelen, met bundels of met de Werelden van Gynzy. Maak bijvoorbeeld een bundel met hierin verschillende automatiseerdoelen, zoals Automatiseren optellen t/m 20 of Automatiseren van de tafels van 1 t/m 10. Of laat je leerlingen werken in een Wereld (domein) of Eiland (subdomein), zoals de Wereld Nadenkwoorden van Spelling of het Eiland Opgravingen uit de Wereld Onder de grond van Woordenschat.

Meer-oefenen

Automatische Eilandsuggesties na de les

bundels

Bundeloverzicht met verschillende bundels

onder de grond

Wereld – Onder de grond van Woordenschat

Gynzy staat voor jou klaar!

Zodra je start met Gynzy staat er een hele groep enthousiaste deskundigen voor je klaar. We vinden het namelijk belangrijk dat je Gynzy inzet op de manier die past bij jou en jouw klas. En zeker nu je voor de grote uitdaging staat om onderwijs op afstand te organiseren, helpen we je graag op weg! We informeren en inspireren je graag op diverse manieren. 

Buddy’s
bellen

Plan een belafspraak met een buddy. Onze buddy kan jou helpen bij al jouw vragen. Van het aanmaken van leerlingaccounts tot het monitoren van resultaten.

Webinars

bord

Volg een of meerdere van onze webinars. Naast webinars over de mogelijkheden van Gynzy, geven we ook een webinar over onderwijs op afstand.  Onze buddy’s nemen je mee in het instellen, voorbereiden, lesgeven en monitoren in Gynzy. Je kunt webinars ook terugkijken.

Veelgestelde vragen

Vraag als beheerder/ICT’er kosteloos een schoolproef aan. Vul bij de aanvraag je BRIN-code in zodat we de proef i.v.m. Corona kunnen registreren. De lengte van de proef is 2 maanden. In onderling overleg kan deze verlengd worden indien nodig. Klik hier voor het aanvragen van een proeflicentie voor de gehele school.

De verwerking van Gynzy is toegankelijk voor alle scholen om gratis uit te proberen. Alle leerkrachten, ook als ze nog geen account hebben, mogen een Gynzy account aanmaken en kunnen met de verwerking aan de slag. 

Heb je nog geen account? Maak dan hier een account aan. Let op: de beheerder van jullie school, dient jou als leerkracht eerst goed te keuren zodat je toegang krijgt tot de ParnasSys of ESIS-groepen binnen jullie school. Werk jullie hier niet mee? Dan kun je je leerlingen eenvoudig inladen via een EDEX-bestand of door je leerlingen handmatig in te voeren.

Veelgestelde vragen

Vraag als beheerder/ICT’er kosteloos een schoolproef aan. Vul bij de aanvraag je BRIN-code in zodat we de proef i.v.m. Corona kunnen registreren. De proef zal sowieso 2 maanden geldig zijn (en langer mocht dat nodig zijn). Klik hier voor het aanvragen van een proeflicentie voor de gehele school.

De verwerking van Gynzy staat voor jullie gewoon open en jullie kunnen hier dus gelijk mee starten. Alle leerkrachten, ook als ze nog geen account hadden, mogen een Gynzy account aanmaken en kunnen met de verwerking aan de slag. 


Heb je nog geen account? Maak hier gratis een account aan. Let op: de beheerder van jullie school, dient jou als leerkracht eerst goed te keuren zodat je toegang krijgt tot de ParnasSys of ESIS-groepen binnen jullie school. Werk jullie hier niet mee? Dan kun je je leerlingen eenvoudig inladen via een EDEX-bestand of door je leerlingen handmatig in te voeren.

Om ParnasSys of ESIS te gebruiken binnen Gynzy dient eerst de koppeling te worden geactiveerd. Enkel de beheerder/ ICT-coördinator kan de koppeling activeren. Lees hier hoe je de de ParnasSys-koppeling activeert en hier hoe je de ESIS-koppeling activeert

Wanneer de koppeling geactiveerd is, kunnen alle leerlingen zoals in de ParnasSys of ESIS-groepen eenvoudig in Gynzy worden ingeladen en gesynchroniseerd blijven.Volg deze stappen om je leerlingen in te laden:

1. Ga naar Leerlingbeheer

2. Klik op +Groep toevoegen of Groepen Bewerken

3. Klik rechtsbovenin op de 3 puntjes en kies de gewenste optie

4. Klik op de ParnasSys of ESIS-groep die je in je account wil volgen.

Door je methode en/of de Werelden te koppelen, staan alle lessen/doelen klaar en kunnen deze door de leerlingen geopend worden. Het is handig om lessen, weken of blokken van je methode en de Werelden dicht te zetten waar leerlingen niet in hoeven te werken, zodat de leerlingen eenvoudig de juiste les kunnen vinden. Lees hier hoe je als leerkracht de lessen beheert.  In de video bij stap 1 wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt instellen.

Voor deze leerling(en) kun je een subgroep aanmaken in het Leerlingbeheer. 

Vervolgens kun je de methode en/of Wereld van het gewenste leerjaar koppelen bij het tabblad Verwerking en hier de subgroep met deze leerling(en) aan koppelen.

Daarnaast is het belangrijk om het startniveau voor deze leerling(en) goed in te stellen. Let op: wanneer je bijvoorbeeld een leerling uit groep 6 instelt op leerjaar 7 omdat de leerling meer uitdaging nodig heeft, gaat Gynzy er vanuit dat de leerling de stof van leerjaar 6 beheerst. Het wijzigen van het startniveau heeft dus invloed op de vaardigheidsscores van de leerling. Op alle doelen van voorgaande leerjaren worden fictieve vaardigheidsscores toegekend. De leerling heeft nu toegang tot de lesstof van het leerjaar dat je gekoppeld hebt.

Ga naar gynzykids.com en log in met de gegevens die je van de leerkracht hebt ontvangen.

Nee, het thuiswerken met Gynzy verloopt via school. Om thuis met Gynzy aan de slag te gaan, kun je contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht zet de juiste lessen klaar voor de leerlingen.

Per les krijgt de leerling een algemene motiverende erkenning van zijn prestaties in de vorm van sterren of een kroontje boven de gemaakte lessen. Deze worden toegekend op basis van het percentage goed gemaakte opgaven van de les. Omdat de opgaven adaptief op niveau van de leerling worden voorgeschoteld hebben leerlingen gelijke kansen op deze sterren. Vanaf een score van 40% goed krijgt de leerling 1 ster, vanaf 60% 2 sterren, vanaf 80% 3 sterren en bij 100% een kroontje. Ook krijgt de leerling na het afronden van de les of een doel in het lesoverzicht het aantal (goed) gemaakte opgaven te zien.

Gynzy is een adaptieve leeromgeving en past het aanbod na elke invoer van een leerling (goed/fout) aan, zodat het niveau per opgave passend is. Het is dus niet nodig om een opgave over te slaan.  

De knop waarmee leerlingen een opgave kunnen overslaan, hebben we ingebouwd voor het geval dat er een technische fout in een opgave zit. Leerlingen hoeven echter niet een gehele les te maken, maar kunnen de les ook per doel maken. Lees hier meer over lessen maken per doel.

Wanneer je leerlingen aan de slag gaan met Gynzy is het belangrijk dat je eenmalig en per vakgebied voor alle leerlingen een startniveau instelt. Je bepaalt hiermee waar de leerling op de leerlijn instapt zodat het aanbod past bij het niveau van de leerling. Je geeft hiermee aan dat de doelen van voorgaande leerjaren beheerst zijn. Deze doelen krijgen een vaardigheidsscore van 75% over hoger. Hier wordt uitgelegd hoe je het startniveau instelt.

Geef dit altijd door aan de leerkracht. Zij kunnen de opgave dan naar Gynzy sturen via de verbetersuggestieknop zodat wij de opgave makkelijk kunnen terugvinden en nader kunnen bekijken en aanpassen indien noodzakelijk. 

Wanneer je naast de methode of in plaats van de methode de Werelden hebt gekoppeld, is het aan te raden om keuzes te maken m.b.t. het aanbod. Gezien de huidige situatie rondom het Corona-virus is het communiceren met leerlingen minder makkelijk dan in de klas. Daarom is het handig om een keuze te maken voor domeinen (Werelden/Eilanden) die je open zet. Zet bijvoorbeeld elke dag 1 Wereld open en maak daarin eventueel nog keuzes voor Eilanden waar je leerlingen aan mogen werken. Op deze manier bied je je leerlingen structuur en kun je hen gericht aan bepaalde doelen laten werken.

Lees hier meer over De Werelden.

Als je net bent begonnen met de de verwerking in Gynzy kan het zijn dat je het startniveau nog moet instellen. Wanneer je het startniveau op het juiste leerjaar hebt ingesteld, kan het zo zijn dat leerlingen grijze doelen tegenkomen waar ze niet in kunnen. Dit komt omdat ze de voorwaardelijke doelen nog niet voldoende (>75%) beheersen. De sleuteldoelen van rekenen zijn voorwaardelijk voor de andere doelen. In de visuele leerlijn zie je doelen die dikgedrukt zijn, dat zijn de sleuteldoelen. Als de leerkracht de leerdoelen open heeft gezet, maar de leerling kan nog niet oefenen in het doel, dan is de leerling dus nog niet toe aan dit doel. Als de leerling dan klikt op het grijs gekleurde doel, kan hij zien welke leerdoelen voorwaardelijk zijn en waar hij dan nog 75% op moet behalen. Zodra een leerling aan een doel in de methodeles werkt, gaat dit doel automatisch ook in de Werelden open. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met een buddy via 040-4020907 of maak een belafspraak.

In de Werelden van Gynzy zitten zogenoemde ‘voorwaardelijkheden’. Deze voorkomen dat leerlingen aan leerdoelen kunnen werken waar ze nog niet aan toe zijn. Zo moet een leerling bijvoorbeeld eerst een voldoende vaardigheid hebben aangetoond op ‘klokkijken met hele uren’ voordat hij aan de slag kan met ‘klokkijken met halve uren’. 

Ondanks dat de voorwaardelijkheden er niet voor niets in zitten, kan het toch onahandig zijn als leerlingen aan leerdoelen willen gaan werken die niet open staan. Bijvoorbeeld door de werkwijze van een school of als je pas halverwege het schooljaar in Gynzy begint te werken. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om via Gynzy de voorwaardelijkheden uit te laten schakelen. Wil je de voorwaardelijkheden in een of meerdere Werelden uitschakelen? Neem dan eerst contact op met een buddy. Bel naar 040-4020907 of maak een belafspraak.

Onze Trainers en Kids Tools zijn bedoeld als extra oefening naast onze verwerking. Deze kun je klaarzetten als huiswerk voor je leerlingen. Lees in dit artikel hoe je taken & huiswerk in Gynzy klaarzet.

Het klaarzetten van taken staat dus los van onze verwerking. De methode en/of Werelden hoef je namelijk niet klaar te zetten, maar slechts eenmalig te koppelen. Wel is het i.v.m. het onderwijs op afstand handig om extra structuur aan je leerlingen te bieden en bepaalde Werelden/Eilanden dicht te zetten zodat het duidelijk is waarmee ze aan de slag kunnen.

Veelgestelde vragen

Starten met Gynzy

Vraag als beheerder/ICT’er kosteloos een schoolproef aan. Vul bij de aanvraag je BRIN-code in zodat we de proef i.v.m. Corona kunnen registreren. De lengte van de proef is 2 maanden. In onderling overleg kan deze verlengd worden indien nodig. Klik hier voor het aanvragen van een proeflicentie voor de gehele school.

De verwerking van Gynzy is toegankelijk voor alle scholen om gratis uit te proberen. Alle leerkrachten, ook als ze nog geen account hebben, mogen een Gynzy account aanmaken en kunnen met de verwerking aan de slag. 

Heb je nog geen account? Maak dan hier een account aan. Let op: de beheerder van jullie school, dient jou als leerkracht eerst goed te keuren zodat je toegang krijgt tot de ParnasSys of ESIS-groepen binnen jullie school. Werken jullie hier niet mee? Dan kun je je leerlingen eenvoudig inladen via een EDEX-bestand of door je leerlingen handmatig in te voeren.

Instellingen

Om leerlingen via ParnasSys of Esis in Gynzy te zetten dient de koppeling eerst te worden geactiveerd. Enkel de beheerder / ICT-coördinator kan de koppeling activeren. Lees hier hoe je de de ParnasSys-koppeling activeert en hier hoe je de ESIS-koppeling activeert. 

Wanneer de koppeling geactiveerd is, krijgen alle leerlingen automatisch een account bij Gynzy. Volg deze stappen om je leerlingen aan jouw account te koppelen:

  1. Ga naar Groepen & Leerlingen

2. Je kunt jouw groep of groepen aan jouw account koppelen door het schuifje onder ‘Gekoppeld’ bij deze groepen aan te zetten. De groepen die je aan jouw account gekoppeld hebt, komen onder Gekoppelde groepen te staan.

Voor deze leerling(en) kun je een subgroep aanmaken via de knop Groepen & Leerlingen. In dit artikel lees je hoe je een (sub)groep kunt aanmaken. Vervolgens kun je de methode en/of Wereld van het gewenste leerjaar koppelen bij het tabblad Verwerking en hier de subgroep met deze leerling(en) aan koppelen.

Ook kun je ervoor kiezen om leerlingen doelgericht te laten werken in bundels. Hier kun je zelf een set doelen samenstellen. 

Daarnaast is het belangrijk om het startniveau voor deze leerling(en) goed in te stellen. Let op: wanneer je een leerling uit groep 6 instelt op leerjaar 7 omdat de leerling meer uitdaging nodig heeft, gaat Gynzy ervanuit dat de leerling de stof van leerjaar 6 beheerst. Het wijzigen van het startniveau heeft dus invloed op de vaardigheidsscores van de leerling. Op alle doelen van voorgaande leerjaren worden fictieve vaardigheidsscores toegekend. De leerling heeft nu toegang tot de lesstof van het leerjaar dat je gekoppeld hebt.

Het is mogelijk om een les, week of een geheel blok open of dicht te zetten voor jouw leerlingen. Als je op de methode drukt kun je rechtsonder drukken op lessen beheren. Vervolgens verschijnen er schuifjes onder de lessen, weken en blokken, waarmee je deze dicht kunt zetten. Vervolgens druk je op de Klaar. De wijzigingen zijn dan direct zichtbaar in het account van de leerlingen.

Inloggen

Een leerling kan inloggen op gynzykids.com met de gegevens die de leerling van de leerkracht heeft ontvangen. Standaard krijgt een leerling een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kunnen worden ingevuld op gynzykids.com.

Wanneer leerlingen op een iPad werken, kun je er als leerkracht ook voor kiezen om leerlingen te laten inloggen met een QR-code.

In Gynzy kun je via Parro een bericht sturen naar ouders als je de koppeling met ParnasSys hebt gemaakt. Vanuit Gynzy stuur je direct Parro-berichten over bijvoorbeeld het huiswerk, geef je leerlingen een compliment of informeer je de ouders over een bepaald onderwerp. In het Gynzy vind je de Parro-knop rechtsboven in Actueel. De Parro-integratie is gekoppeld met jouw ParnasSys gegevens zodat je meteen toegang hebt tot jouw leerlingen en de verschillende groepen.

Verwerking

Ook leerlingen uit groep 1/2 kunnen in Gynzy werken. Hiervoor hebben wij de Wereld Cijfers & Letters.

Binnen het vak rekenen vereisen sommige doelen het handelen met fysiek materiaal om deze doelen te kunnen behalen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van lijnen en tekenen van aanzichten. Het kan dus voorkomen dat leerlingen ook in methodelessen doelen tegenkomen waarbij een werkblad nodig is. In de periode dat leerlingen thuis in Gynzy werken, kun je ervoor kiezen om deze doelen tijdelijk over te slaan. Wanneer leerlingen weer naar school gaan, zou je deze doelen kunnen behandelen. 

Mocht je deze doelen toch graag aan willen bieden, dan zou je de werkbladen of het werkbladenoverzicht kunnen mailen naar ouders/verzorgers.

Het kan zijn dat de les voor deze leerling niet is opengezet. De leerling ziet deze les dan in een grijze kleur met een slotje eronder. In de leerkrachtomgeving kun je als leerkracht deze les open zetten.

Wanneer een leerling voor het eerst de methode opent in Gynzy, krijgt de leerling standaard les 1 van blok 1 te zien. Wanneer je later in het jaar start, zal de leerling de eerste keer naar beneden moeten scrollen om de juiste les te vinden. Vanaf het moment dat de leerling een les heeft gemaakt, wordt dit onthouden. De volgende keer als de leerling inlogt start hij automatisch bij het desbetreffende blok.

De instructielessen worden per doel gemaakt, zodat je gericht instructie kunt geven op een leerdoel. Wanneer je je les voorbereidt, kun je dus bepalen over welke doelen je instructie wilt geven en waarvoor je een instructieles wilt gebruiken.

Aan de hand van onderstaande punten kun je bepalen op welke doelen je instructie wilt geven.

  • Primaire doelen zijn de hoofddoelen van de les. Secundaire doelen zijn vaak herhalingsdoelen.
  • Mocht je toetsen willen afnemen kun je kijken welke doelen er worden getoetst in je methode. Deze doelen geef je dan voorrang bij het geven van je instructie. Bij de meeste methodes kun je in de toets in Gynzy zien in welke lessen het doel voorkomt. 
  • Het Eiland/onderwerp komt vaak overeen bij (een aantal) primaire doelen, je kiest hier dan de meest algemene uit en neemt de andere doelen ook mee in je uitleg door de instructieles zelf aan te passen. 
  • Je kunt het aantal opgaven per doel meenemen in je beslissing. Doelen met meerdere opgaven zijn belangrijker in de les dan doelen met weinig opgaven.

In de verwerking van Gynzy kunnen jouw leerlingen adaptief werken, de opgaven passen zich dan aan naar het niveau van de leerling. Het is dus niet nodig om een opgave over te slaan.

De knop waarmee leerlingen een opgave kunnen overslaan, hebben we ingebouwd voor het geval dat er een technische fout in een opgave zit. 

Wanneer leerlingen een opgave lastig vinden, kunnen ze altijd de hint raadplegen. De hint kunnen ze vinden door op het lampje drukken en geeft een denkstap in de goede richting. Wanneer ze een opgave fout maken, zal automatisch de volgende opgave iets makkelijker zijn.

Wanneer je leerlingen aan de slag gaan met Gynzy is het belangrijk dat je eenmalig en per vakgebied voor alle leerlingen een startniveau instelt. Je bepaalt hiermee waar de leerling op de leerlijn instapt zodat het aanbod past bij het niveau van de leerling. Je geeft hiermee aan dat de doelen van voorgaande leerjaren beheerst zijn. Deze doelen krijgen een vaardigheidsscore van 75% over hoger.

Kom je als leerling of ouder een foutieve opgave tegen, dan kun je dit doorgeven aan de leerkracht. De leerkracht kan de opgave naar Gynzy sturen via de verbetersuggestieknop, daardoor kunnen wij makkelijk de opgave terugvinden en aanpassen

Wanneer je naast de methode of in plaats van de methode de Werelden hebt gekoppeld, is het aan te raden om keuzes te maken m.b.t. het aanbod. Als je onderwijs op afstand moet aanbieden, is het niet altijd makkelijk om te communiceren met je leerlingen. Daarom is het handig om een keuze te maken voor domeinen (Werelden/Eilanden) die je open zet. Zet bijvoorbeeld elke dag 1 Wereld open en maak daarin eventueel nog keuzes voor Eilanden waar je leerlingen aan mogen werken. Op deze manier bied je je leerlingen structuur en kun je hen gericht aan bepaalde doelen laten werken.

Hiervoor kunnen verschillende verklaringen zijn.

Startniveau en voorwaardelijkheden
Als je net bent begonnen met de de verwerking in Gynzy kan het zijn dat je het startniveau nog moet instellen. Wanneer je het startniveau op het juiste leerjaar hebt ingesteld, kan het zo zijn dat leerlingen grijze doelen tegenkomen waar ze niet in kunnen. Dit komt omdat ze de voorwaardelijke doelen nog niet voldoende (>75%) beheersen. 

De voorwaardelijkheden voorkomen dat leerlingen aan leerdoelen kunnen werken waar ze nog niet aan toe zijn. Zo moet een leerling bijvoorbeeld eerst een voldoende vaardigheid hebben aangetoond op ‘klokkijken met hele uren’ voordat hij aan de slag kan met ‘klokkijken met halve uren’. 

Als de leerling een grijs doel tegenkomt, heeft hij de voorwaardelijke leerdoelen nog niet behaald. Als de leerling dan drukt op het grijs gekleurde doel, kan hij zien welke leerdoelen voorwaardelijk zijn en waar hij dan nog 75% op moet behalen. Je kunt overwegen om de voorwaardelijkheden voor een specifiek doel of een wereld uit te zetten. Hoe je de voorwaardelijkheden uit kunt zetten lees je in dit artikel

Je hebt als leerkracht doelen dichtgezet
Door middel van de schuifjes onder de Werelden en Eilanden kun je als leerkracht Werelden en Eilanden dichtzetten voor de leerling. Hierdoor kunnen leerlingen niet in de doelen werken die in deze Eilanden staan.

Je kunt specifieke doelen klaarzetten voor een leerling of een groep leerlingen in een bundel.

Een bundel is een set leerdoelen die je zelf kunt samenstellen, waaraan leerlingen kunnen werken in de verwerkingssoftware. Een bundel kan zowel als les, taak of als toets worden ingezet en past bij allerlei soorten gebruikssituaties (met of zonder methode of Werelden).

Communicatie

Vanuit Gynzy kun je niet rechtstreeks communiceren met je leerlingen. Via Parro kun je wel met ouders communiceren.

In Gynzy kun je via Parro een bericht sturen naar ouders als je de koppeling met ParnasSys hebt gemaakt. Vanuit Gynzy stuur je direct Parro-berichten over bijvoorbeeld het huiswerk, geef je leerlingen een compliment of informeer je de ouders over een bepaald onderwerp. In het Gynzy vind je de Parro-knop rechtsboven in Actueel. De Parro-integratie is gekoppeld met jouw ParnasSys gegevens zodat je meteen toegang hebt tot jouw leerlingen en de verschillende groepen.

Gynzy thuis

Nee, het thuiswerken met Gynzy verloopt via school. Om thuis met Gynzy aan de slag te gaan, kun je contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht zet de juiste lessen klaar voor de leerlingen.

Per les krijgt de leerling een algemene erkenning van zijn prestaties in de vorm van sterren of een kroontje boven de gemaakte lessen. Deze worden toegekend op basis van het percentage goed gemaakte opgaven van de les. Vanaf een score van 40% goed krijgt de leerling 1 ster, vanaf 60% 2 sterren, vanaf 80% 3 sterren en bij 100% een kroontje. Ook krijgt de leerling na het afronden van de les of een doel in het lesoverzicht het aantal (goed) gemaakte opgaven te zien.