Starttraject

Proeftraject
HomeStart

Online starttraining

Deel A: instellingen

In deze training:

  • maak je kennis met de verschillende scenario’s binnen Gynzy
  • maak je een keuze met welk scenario je gaat werken
  • leer je hoe je de verwerkingssoftware van Gynzy kunt instellen

Je kunt deze training zelf doorlopen als je al gebruik maakt van de digibordsoftware van Gynzy. Ga naar www.gynzy.com en log in als leerkracht.

Je kunt ook meelezen in de video’s door de ondertiteling aan te zetten.

Handige documentatie

Kernconcepten

Leerlijnen & Opgaven

De basis van het product vormen de leerlijnen en de opgaven.

Vaardigheidsscore & Adaptiviteit

Als leerlingen opgaven maken krijgen ze deze adaptief aangeboden. Daarnaast werken ze aan hun beheersing die wordt uitgedrukt in vaardigheidsscores.

Keuzes in Gynzy

Werken met Gynzy kan op verschillende manieren. Het is handig om als school daarover na te denken en keuzes te maken.

Leren met de methode en Leren in de Werelden

Je kunt Gynzy inzetten aansluitend bij je methode, je kunt volledig los van de methode werken of een combinatie daarvan.

N.b. er zitten geen ‘muren’ tussen de verschillende scenario’s. Het is op elk moment mogelijk zelf op een ander scenario over te stappen.


Inrichting

Voor het instellen van leerling-accounts in Gynzy zijn er verschillende mogelijkheden. Kies hiernaast de optie die het beste bij je past.

Gebruikte je eerder geen ParnasSys, ESIS of SchoolOAS, maar in het nieuwe schooljaar wel? Dan kun je de handmatig aangemaakte leerlingaccounts (of EDEXML-imports) zelf samenvoegen met de nieuwe accounts vanuit ParnasSys, ESIS of SchoolOAS. Bij de koppeling van deze programma’s hebben we een paar extra stappen toegevoegd, zodat je kunt bepalen welke accounts je wilt bewaren. Lees meer over deze stappen in dit artikel onder het kopje ‘Koppeling inschakelen’.

Maakt je school geen gebruik van ParnasSys, ESIS of SchoolOAS? Dan kun je gebruik maken van een EDEXML-bestand om leerlingen toe te voegen. Ga hiervoor naar het tabblad Groepen (onder Groepen & Leerlingen) en klik op de knop ‘EDEX groepen importeren’.

EDEX groepen importeren

Voorbeeld


Situatie 1
: In de combinatiegroep 6/7 zit een leerling (Anke) die met groep 5 mee rekent. Deze klas werkt in scenario 3 (met de methode en Werelden).

Leerlingen indelen in groepen

Indelen van leerlingen in (sub)groepen.

Methodes & Werelden koppelen

Koppelen van methodes en/of Werelden aan groepen leerlingen.

Voorbeeld


Situatie 2
: Deze groep 6 werkt met de Werelden en met de methode (scenario 3). Alle leerlingen werken op hetzelfde niveau, behalve Dirk. Hij heeft wat meer moeite met spelling en woordenschat.

Startniveau instellen

Instellen van het startniveau voor nieuwe leerlingen.

Er wordt geadviseerd startniveaus als volgt in te stellen:

  • rekenen: voor alle leerjaren;
  • spelling & grammatica: voor alle leerjaren;
  • woordenschat: voor groep 5 t/m 8, hierbij kan ook gerust een leerjaar lager gekozen worden.

Deel B: didactiek

In deze training:

  • maak je kennis met de didactiek binnen Gynzy
  • leer je hoe je een les kunt voorbereiden en uitvoeren en evalueren
  • leer je hoe leerlingen een les doorlopen

Achtergrondinformatie

Uitgangspunten

Strategieën die zijn ingezet om de intrinsieke leerlingmotivatie te stimuleren.

Ondersteuning van de leerkracht om haar ruimte te geven voor het primaire onderwijsproces.

Handige documentatie

Didactiek

Praktijksituatie leerkracht

voor, tijdens en na de les

Hoe je een les kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren met Gynzy.

Praktijksituatie leerling

voor, tijdens en na de les

Hoe leerlingen een les kunnen maken in Gynzy.

Om snel te starten met Gynzy en toch een houvast te hebben. Bieden wij de Quick Guides aan. Deze geeft per scenario in het kort aan hoe je voor, tijdens en na de les kunt werken met Gynzy.

Telefonisch startgesprek