Didactiek

De kunst van het lesgeven.

HomeOnderwijsDidactiek – de kunst van het lesgeven

Wat is didactiek? In de wetenschap is men altijd op zoek naar antwoorden op vragen. Didactiek is de wetenschap die antwoord zoekt op de vraag hoe kennis, vaardigheden en attitudes het beste overgebracht kunnen worden op de leerling. Wat zijn goede leerprocessen om kennis over te brenden op de leerling? Hoe kan de leerkracht de leerling daar goed bij begeleiden? Oftewel, de kunst van het lesgeven.

Algemene didactiek versus digitale didactiek

Digitale didactiek is eigenlijk een aanvulling op de ‘algemene’ didactiek. Robert Jan Simons, emeritus hoogleraar digitale didactiek, omschrijft het als volgt: ‘Digitale didactiek is de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van leren’. [1]

Het verschil zit hem dus vooral in de context, de digitale context. Dit maakt dat men in de digitale didactiek ook over iets andere vragen nadenkt.

  • Wanneer is het nuttig om ICT in te zetten in de les? En wanneer niet?
  • Hoe kan ICT bijdragen aan de verbetering van het onderwijs?
  • Hoe leer je leerlingen om elkaar digitaal feedback te geven?

Wat zijn didactische werkvormen?

Waar didactiek nadenkt over leerprocessen, zijn didactische werkvormen gericht op de manier waarop je die leerprocessen organiseert. Iedereen kent de oudste didactische werkvorm: de leerkracht die haar verhaal doet voor de klas. Er zijn echter véél meer didactische werkvormen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een interview, een rollenspel of een brainstorm. Wanneer je kijkt naar digitale didactiek, plaats je deze werkvormen in een digitale context. Je komt dan uit op bijvoorbeeld het gebruik van online video, online quizzes, polls of spelletjes. We streven er nu niet naar om alle digitale werkvormen op te noemen, belangrijker dan een volledige lijst is de gemeenschappelijke factor. Digitale didactische werkvormen kunnen de leerkracht goed ondersteunen bij het aanbieden van interactief en gepersonaliseerd onderwijs. In combinatie met didactisch handelen resulteert dit in boeiend en effectief onderwijs.

Didactisch handelen: samen aan de slag

Alleen didactische werkvormen zijn niet voldoende. Je moet ze bewust en gericht toepassen. Dat noemen we didactisch handelen. Didactisch handelen is alles wat je doet om leeractiviteiten uit te lokken en werkvormen toe te passen. Het is hierbij belangrijk dat de keuze die je maakt aansluit bij de behoefte van de leerling. Elk kind heeft andere kwaliteiten, interesses en behoeften. De kunst van het lesgeven zit ‘m in het betrekken en motiveren van ieder kind. Didactisch handelen omvat tevens de uitdaging om iedere kind te leren dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Dat is geen kleine opdracht. De software van Gynzy helpt je hierbij door je een digitale toolbox aan te bieden, vol met didactische werkvormen. Je kunt de leerling hiermee zoveel vrijheid en regie geven als hij of zij aankan. En doordat de didactische werkvormen van Gynzy aansluiten op het individuele niveau van de leerling motiveert dit hen om door te gaan.

Ben je nieuwsgierig geworden? Lees meer informatie over de didactiek achter onze digitale leermiddelen.

[1] Simons, P.R.J. (2002). Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in hun onderwijs. Universiteit Utrecht: Inaugurele rede, 10 oktober 2002.

Neem contact op