Adaptief onderwijs

Wat is adaptief onderwijs en hoe start je er mee?

HomeOnderwijsWat is adaptief onderwijs en hoe start je er mee?

Adaptief onderwijs staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het begrip is echter al vele jaren oud. Al in 1994 omschreef prof. Terwel[1] de betekenis van deze gepersonaliseerde manier van onderwijs:

‘Adaptief onderwijs is onderwijs dat is afgestemd op de leerlingen. (…) Centraal staat de vraag naar de afstemming tussen de leerling en de taak. Daarvoor is een afstemmingsstrategie nodig. De strategie is opgebouwd uit een reeks activiteiten van de leraar. Deze moeten gaandeweg door de leerling worden overgenomen.’

Gepersonaliseerd onderwijs

Het gedachtengoed van adaptief onderwijs komt overeen met dat van gepersonaliseerd onderwijs. In deze gepersonaliseerde vorm van lesgeven is het onderwijs afgestemd op de verschillen tussen, en de behoeften van, de leerlingen.[2] Door dit te doen houd je rekening met zowel het niveau als de behoefte van iedere individuele leerling. Hiermee personaliseer je het onderwijs dat je aanbiedt.

Adaptiviteit in Gynzy

In deze video vertellen we jou meer over de adaptiviteit die ten grondslag ligt aan het digitale onderwijs van Gynzy.

Adaptief leren in de praktijk

In het klaslokaal betekent adaptief leren dat iedere leerling opgaven maakt die passen binnen de doelen van de les. Hierbij zijn de doelen door middel van verzamelde inzichten afgestemd op het niveau van de leerling. De leerkracht heeft zicht op alle gemaakte opgaven, biedt ondersteuning en bepaalt hoeveel regie de leerling heeft in zijn leerproces.

De opmars van digitale leermiddelen zorgt voor de populariteit rondom gepersonaliseerd onderwijs. Deze onderwijsvorm kan worden ingezet zodra er ondersteuning is met software om de leerstof mee te verwerken. De juiste software kan leerkrachten ontzorgen, het onderwijs optimaliseren en de leerling motiveren. Verder is het bij gepersonaliseerd leren belangrijk dat de leermiddelen aansluiten bij jouw situatie. Een systeem dat rekening houdt met de aanwezige lesmethodes en/of met persoonlijke leerroutes.

Met onze verwerkingssoftware bieden wij een adaptieve leeromgeving voor alle basisschoolleerlingen. Binnen Gynzy kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen. Zo ondersteun je alle leerlingen in hun eigen leerproces.

adaptief onderwijs

[1] Terwel, J. (1994). Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van adaptief onderwijs.

[2] Keuning et al. (2017). Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten.

Ook graag aan de slag met adaptieve onderwijs? Start vandaag nog.

Duizenden leerkrachten vertrouwen op Gynzy om overzicht te behouden en werkdruk te verlichten. Ontdek zelf waarom.

Probeer het gratis