In de eerder genoemde verbeterslag van spelling zijn we verder gaan kijken dan de pure verwerking. Instructie en verwerking zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe pakken we dat aan?

De feedback en nieuwe inzichten over de verwevenheid van instructie en verwerking heeft ons aan het denken gezet over hoe we dit nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Om de leerling herkenbare ankerpunten te bieden tijdens het maken van opgaven, maar ook buiten het werken aan het vak spelling, hebben we voor alle mogelijke microdoelen die in de Gynzy leerlijn zit een wandkaart ontwikkeld. Deze zijn door ons zelf ontwikkeld en sluiten volledig aan bij de opgaven van spelling. De kaarten zijn op te hangen in de klas en bevatten een illustratie, een voorbeeldwoord met daarin de categorie uitgelicht en de regel die hierbij hoort. De leerling kan deze vervolgens terugzien in diverse opgaven waarin de leerling oefent met het herkennen van de categorie(ën) in het woord. Bovendien worden deze kaarten en regels opnieuw aangeboden in de nieuwe hints die binnenkort bij elke opgave op te roepen zijn.

Wandkaarten voor de luister- en weetwoorden

Voor de moeilijkste spellingscategorie (open en gesloten klankgroepen / verenkeling en verdubbeling) hebben we deze kaarten van een extra visuele ondersteuning voorzien. Door de relevante woorddelen te koppelen aan kenmerkende kleuren en iconen wordt de leerling visueel door de relevante stappen geleid om tot de juiste spelling te komen.

Wandkaarten voor open & gesloten klankgroepen

Met deze wandkaarten maken we het mogelijk om verwarring door eventuele alternatieve terminologie in opgaven te ondervangen door handvatten te bieden waar tijdens instructie op aangehaakt kan worden. Uiteindelijk staat de goede spelling van woorden centraal in elke methode en toetsen zoals die van Cito en zijn termen “slechts” de middelen die naar dit doel leiden. Het leggen van verbanden tussen verschillende termen kan daarom bijdragen aan een beter begrip van de onderliggende systemen en protocollen om tot een goede schrijfwijze te komen.

De wandkaarten zullen vanaf volgend schooljaar voor alle spellingdoelen beschikbaar zijn. Via de blog en nieuwsbrief houden we je hiervan op de hoogte.

UPDATE: de wandkaarten zijn vanaf nu te downloaden via de documentatie-knop in de leerkracht-omgeving.

Download de wandkaarten