Het tweede deel van de wandkaarten voor spelling staat voor je klaar. Dit keer zijn het de kaarten die horen bij de wereld ‘Weetwoorden’. Wat zijn de kenmerken van deze wereld en hoe vind je dit terug op de wandkaarten?

 

Download de wandkaarten

 

Onder de weetwoorden vallen de woorden die via de onthoudstrategie te spellen zijn. Op de kaarten is deze wereld aangegeven met het icoontje van een diskette (als symbool voor het mentaal “opslaan”).

Weetwoorden – herkenbaar aan de diskette

 Binnen Gynzy is er veel aandacht voor visuele inprenting die nodig is voor de weetwoorden. Leerlingen zullen de woorden uit deze categorie goed leren spellen door veel herhaling. Doordat gekozen is voor een kleinere set woorden, komen de woorden in deze categorie vaker terug in de opgaven. Daarnaast wordt door de regel, die ook op de wandkaart te vinden is, de focus gelegd op het onthouden van de schrijfwijze van de woorden.

 

Download de wandkaarten

 

Inspireer andere leerkrachten en ons hoe jij de wandkaarten inzet in je klas, deel een leuke foto met hashtag #gynzyaandewand op Twitter, Facebook of Instagram!

Omdat we altijd feedback en nieuwe inzichten meenemen in de ontwikkeling van ons materiaal, blijven we de kaarten vernieuwen. Houd de blog, nieuwsbrief en Facebook in de gaten voor updates.