Spelling is vanaf nu uitgebreid naar groep 3. Aansluitend op aanvankelijk lezen in groepen 2 en 3 kan met spelling in groep 3 al worden gestart. Uiteraard wordt hierbij aangesloten op bestaande spellingsmethodes en staan de Werelden voor je klaar.

De meeste lesmethodes voor spelling beginnen in groep 4, maar de leerlijnen beginnen vaak al in groep 3 vanuit het aanvankelijk leren lezen en spellen. Op verzoek van leerkrachten hebben we dit daarom aangevuld. Met Gynzy kunnen jouw leerlingen nu ook adaptief leren spellen in groep 3. Hierbij beginnen ze onder andere met het onderscheiden van soorten klanken en letters en het spellen van klankzuivere eenlettergrepige MKM-woorden.

Groep 3 doelen

Het Eiland ‘Klanken & Letters’ in de Wereld ‘Begrippen’ met spellingsdoelen voor het leren kennen van soorten klanken en letters.

In de visuele leerlijn kun je zien welke doelen veelal geschikt zijn voor groep 3. En voor de sterke leerlingen staat er niets in de weg om een start te maken met de doelen die daarop volgen, of met het nieuwe Eiland Ameland in de Wereld ‘Extra oefening’. Ook de doelenboekjes zijn voor groep 3 beschikbaar. Aan de hand van de voorbeeldjaarplanningen kun je zelf je eigen planning maken voor jouw leerlingen.

Uiteraard blijft het fysiek schrijven bij de taalontwikkeling belangrijk. Daarom raden we zeker in groep 3 aan om naast de digitale oefening dagelijks te schrijven. In opdracht van Gynzy heeft de Kennisrotonde een onderzoek uitgevoerd naar de kracht van digitaal en analoog schrijven bij het leren van taal en spelling. In onderstaande video wordt hiervan een samenvatting gegeven.

 

Probeer spelling voor groep 3 direct uit en je Gynzy buddy hoort graag wat je ervan vindt. Nog geen Gynzy? Maak dan eenvoudig een gratis proefaccount aan een ga direct aan de slag.