In de nieuwste update van de serie wijzigingen aan de leerlingkaart wordt meer focus gelegd op het persoonlijke aspect. Zo is de groei van de leerling duidelijker zichtbaar en wordt eenvoudiger weergegeven of de leerling optimaal geleerd heeft.

Groei per domein

Bij de beheersing van elke Wereld (elk domein) wordt nu naast de gemiddelde vaardigheidsscore ook de groei in de gekozen periode getoond. Deze was al zichtbaar in de grafiek van het vakprofiel (radargrafiek), maar is nu ook direct te zien. De periode van de leerlingkaart staat standaard ingesteld op de laatste drie maanden. Dit kun je zelf uiteraard aanpassen. Alle gegevens in de leerlingkaart worden op basis van deze periode getoond.

beheersing met groei

Beheersing met daarbij de groei in de afgelopen periode.

Zone van naaste ontwikkeling

De balk die voorheen het goed-fout percentage van de gemaakte opgaven weergaf, heeft plaats gemaakt voor een eenvoudigere indicator van het niveau van de gemaakte opgaven. Hiermee kun je  aflezen of de leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling zat, daarboven of daaronder. Daarbij wordt het aantal opgaven in de gekozen periode met daaronder het totaal aantal opgaven in het huidige schooljaar tot aan het eind van deze periode getoond.

indicator niveau

Indicator van de zone van naaste ontwikkeling.

Hoe werkt de indicator?

In de adaptieve software leert de leerling optimaal met een goed-percentage tussen de 65% en 85%. In dat geval zijn de opgaven niet te moeilijk en niet te makkelijk geweest en zat de leerling in de zone van zijn naaste ontwikkeling. Als de leerling meer dan 85% goed heeft kunnen beantwoorden, waren de opgaven waarschijnlijk te eenvoudig en zat de leerling onder zijn zone van naaste ontwikkeling te werken. Bij minder dan 65% goed beantwoorde opgaven, waren de opgaven te moeilijk en werkte de leerling boven zijn zone van naaste ontwikkeling.

Legenda

Indicator en bijbehorende betekenis in aandeel goed beantwoorde opgaven.

Waar is de goed-fout-balk gebleven?

Door op de indicator te drukken krijg je een toelichting bij het niveau van de gemaakte opgaven. Daaronder wordt ook het goed-percentage van de gemaakte opgaven getoond, dat is hetzelfde percentage als wat voorheen in de goed-fout-balk werd weergegeven.

toelichting bij indicator

Door te drukken op de niveau-indicator open je meer informatie en wordt ook het percentage goed gemaakte opgaven getoond.

 

Hoe kan mijn leerling buiten zijn zone van naaste ontwikkeling terecht komen?

Toegevoegd: 29 januari 2019

De adaptiviteit van Gynzy tracht de leerling zoveel mogelijk binnen zijn zone van naaste ontwikkeling te laten leren. Dit werkt optimaal als leerlingen kunnen werken aan de leerdoelen waar ze aan toe zijn. Doordat bij het leren met een lesmethode (scenario 1, 2 of 3) de leerdoelen van de les worden aangehouden, kan het voorkomen dat leerlingen aan doelen werken waar ze nog niet aan toe zijn of juist al voorbij zijn. Ook kan het voorkomen dat leerlingen in de Werelden veel aan dorpen (leerdoelen) werken waar ze al heel goed in zijn. Deze situaties kunnen leiden tot het leren buiten de eigen zone van naaste ontwikkeling. De nieuwe leerlingkaart geeft je hier direct inzicht in. Hierdoor kun je de leerlingen goed sturen, want als leerkracht weet jij als geen ander waar je leerlingen behoefte aan hebben.