Met de introductie van typen op devices in het onderwijs rijst de vraag of dit wel op de goede manier bijdraagt aan de taalontwikkeling. Deze vraag is door de Kennisrotonde onderzocht en het antwoord wordt toegelicht in een heldere animatie.

 

Zowel typen als schrijven kunnen op een eigen manier een sterke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling. Vooral in de vroege fases van de taalontwikkeling (groep 1-3) is het belangrijk om voornamelijk te schrijven. De motorische handeling helpt bij het aanleren en inslijten van lettervormen die de basis van de taal vormen. In vervolgfases van de taalontwikkeling (groep 4 en verder) vormt het typen een motorisch eenvoudiger alternatief voor schrijven waardoor er mentaal meer ruimte is om aandacht te besteden aan de taalverzorging (spelling, zinsbouw, stellen, etc.).

Daarnaast blijft schrijven nooit onbelangrijk. Ook bij spelling kan het goed zijn om lettervolgordes in meertekenklanken (au, ui, ij, sch, ng, etc.) te automatiseren. Zowel het handschrift (motorische handeling) als het typen (volgorde van posities van letters die vaak achter elkaar komen) dragen hier op hun eigen manier aan bij. Naast de inzet van digitaal leermateriaal blijft “analoog” oefenen dus ook belangrijk.

Lees ook het uitgebreidere antwoord van de Kennisrotonde.

De Kennisrotonde is een online loket voor de wetenschappelijke beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs.