Nu de zomervakantie voor de deur staat, is het een mooi moment om terug te blikken op alle ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Ook nemen we een kijkje in de toekomst waarin we een vooruitzicht bieden op het nieuwe schooljaar. Zoals je van Gynzy gewend bent, staat hierbij jouw input en feedback centraal.

De ontwikkeling van het nieuwe Gynzy met het HTML-bord kwam afgelopen jaar in een stroomversnelling. Hierin hebben we zeer veel van de feedback van de afgelopen jaren op het ‘oude’ Gynzy kunnen meenemen. Op deze manier zijn de bekendste en populairste tools en functies van Gynzy niet alleen verder versterkt, maar is het nieuwe Gynzy ook aangevuld met nieuwe content en functionaliteiten. Zo heb je in het nieuwe schooljaar, bij de beëindiging van de Flash-ondersteuning, de beschikking over een modern en toekomstbestendig Gynzy, gericht op jouw dagelijkse ondersteuning.

Ontwikkeld in 2019/2020

Op basis van inzichten van de behoeftes van leerkrachten en leerlingen hebben we samen met jou de volgende zaken kunnen toevoegen aan Gynzy:

Jouw leerlingen: overal in Gynzy

leerlingbeheer en klassenmanagement

Jouw dagelijkse handelingen: elke dag beter

gebruiksvriendelijkheid gynzy

Jouw werk: digitaal verrijkt met tools en content

gynzy nieuwe tools en content

 

Vooruitblik op 2020/2021

Net als vorig schooljaar zal in het nieuwe schooljaar jouw feedback sturend zijn voor de ontwikkelingen. Zoals je mogelijk al weet, kun je op gynzy.com/wensen zien welke ontwikkelingen we overwegen (bv. eigen audio en groepsinzichten), wat op de planning staat (bv. doelen klaarzetten en bordsommen) en wat er nu in ontwikkeling is (bv. tabellenmaker en letterlessen). Bovendien kun je hier middels jouw stem(men) aangeven wat voor jou belangrijk is en waarom. Op deze manier kunnen we ook komend schooljaar aan de hand van jouw wensen de ontwikkelingen vormgeven. Hierbij richten we ons op alle aanpassingen en toevoegingen die jou als leerkracht meer inzicht, regie en tijd voor de leerling opleveren.

Gedurende de zomervakantie zitten we ook zeker niet stil. Net als elke zomer verwerken we de feedback op onze leerlijnen en leerdoelen. Daardoor zullen we kleine wijzigingen aan de (visuele) leerlijn aanbrengen, die ook terug te vinden zal zijn in de vernieuwde en flexibelere doelenboekjes. Ook zullen er bij de start van het nieuwe schooljaar vernieuwde en compactere werkbladen beschikbaar zijn. Al deze documenten staan aan het eind van de zomervakantie in de voorbereidingsweek voor je klaar, zodat je het nieuwe jaar goed kunt voorbereiden.

Blijf eenvoudiger betrokken in het nieuwe schooljaar

We willen jou na dit jaar weer hartelijk bedanken voor de mooie en vruchtbare samenwerking en kijken uit naar een voortzetting van deze synergie in het nieuwe schooljaar! Om deze samenwerking nóg eenvoudiger en toegankelijker te maken hebben we het wensenportaal vanaf vandaag geïntegreerd in het nieuwe Gynzy: in de sidebar achter het kompasje. Door jouw stem en argumentatie daar achter te laten beïnvloed je niet alleen de ontwikkeling, je wordt ook automatisch op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom jouw ideeën en stemmen.

 

gynzy wensen- en ideeënportaal

Je vindt gynzy.com/wensen nu ook direct in Gynzy achter het kompas-icoon.