Dagelijks krijgen we van veel leerkrachten en leerlingen diverse feedback op Gynzy iPads, zo ook over de opgaven. Bij het maken van opgaven kan er bijvoorbeeld een vergissing ingeslopen zijn, of er zijn bijzondere suggesties voor aangepaste of aanvullende opgaven. Ook leerlingen hebben veel opgaven aan ons gemeld om aan te passen, maar als leerkracht had je geen zicht op welke opgaven gemeld zijn en of deze ook echt een fout bevatte. Daarnaast is er een lang gekoesterde wens om opgaven over te kunnen slaan, zodat leerlingen niet vast hoeven te lopen wanneer de leerkracht even geen tijd heeft om vragen te beantwoorden.

Met onze nieuwste functie “overslaan” kan de leerling onduidelijke opgaven overslaan. Vervolgens kan de leerkracht zien welke opgaven dit zijn geweest, deze met de leerling bespreken en eventueel aan Gynzy melden als verbetersuggestie. Van deze opgaven is het bovendien mogelijk in te zien wat volgens ons het juiste antwoord zou moeten zijn, Dit vervangt de meldknop voor leerlingen. Omdat de leerling de opgave overslaat die hij niet wil of kan beantwoorden, wordt deze achteraf niet gerekend tot de goed gemaakte antwoorden. Zo krijg de leerling te zien hoeveel opgaven hij bij welke doelen niet begrijpt. Dit heeft echter geen invloed op de vaardigheid van de leerling. Doordat je als leerkracht de eventuele suggestie voor de opgaven kan specificeren kunnen we beter samen met jou werken aan de beste opgaven.