Afgelopen jaar heb ik bij Gynzy Kids mijn afstudeeropdracht mogen uitvoeren voor mijn master Educational Science & Technology. Op 10 augustus heb ik deze afgerond en graag geef ik in deze blog een korte samenvatting van het onderzoek en wat hieruit naar voren is gekomen.

In mijn afstudeeropdracht is onderzocht wat belangrijke richtlijnen zijn voor het integreren van uitleg binnen Gynzy iPads. Het betrof een ‘design-based research’ wat betekent dat er iets wordt ontworpen, wat in meerdere fases (zie plaatje hieronder) wordt getest.

 

Generic model for conducting design research in education (McKenney & Reeves, 2012).

Het onderzoek begint met een uitgebreide analyse van de leerling en leeromgeving. Hierbij is gekeken naar de eigenschappen van leerlingen die met Gynzy iPads werken en naar welke taken zij hierin moeten uitvoeren. Op basis hiervan en op basis van richtlijnen voor instructie design uit de literatuur, is het eerste ontwerp ontwikkeld. Deze is vervolgens in meerdere testrondes voorgelegd aan leerkrachten, geëvalueerd en aangepast. Uiteindelijk is het ontwerp op papier getest in een ‘real-life’ setting, met de leerlingen zelf.

Er zijn een aantal belangrijke aspecten naar voren gekomen uit dit onderzoek, bijvoorbeeld dat het gevarieerd gebruik maken van voorbeelden in de uitleg belangrijk is, dat flexibiliteit in terminologie geen probleem oplevert en dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de verschillende spellingsfasen die Gynzy Kids kent. Onderaan de blog staat een link naar het totale verslag, waarin ook de uiteindelijke richtlijnen gelezen kunnen worden.

Door middel van de richtlijnen is er een wetenschappelijke basis gevormd, waarop de instructie die voor leerlingen binnen Gynzy iPads ontwikkeld wordt, mede gebaseerd kan worden.

Ik ben heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dit leerzame onderzoek bij Gynzy Kids uit te voeren. Ook aan alle leerkrachten en leerlingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen: hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en de waardevolle inzichten!

Geschreven door Lianne Groen, MSc., afstudeerder Educational Science and Technology, Universiteit Twente

Vraag hier het onderzoeksverslag (Engels) aan.