Na de start van het onderzoek in september zijn al verschillende enthousiaste reacties binnen gekomen van scholen en leerkrachten die hun steentje willen bijdragen. Het blijkt dat leerkrachten met verschillende vragen zitten, zoals: “Ik wil graag verder leren hoe aan te sluiten bij de kids in dit nieuwe leren”. Daarnaast blijkt er een behoefte aan meer integratie van instructie binnen Gynzy iPads.

Enkele quotes uit het behoefteonderzoek onder leerkrachten die Gynzy iPads gebruiken in hun klas:

  • “Als kinderen zelfstandig in de werelden werken krijgen ze geen instructie vanuit Gynzy. Het zou fijn zijn als dit er wel zou zijn. Uiteraard moet de leerkracht ook ingezet blijven worden voor instructies!”
  • “Instructie moet de leerling op de Ipad kunnen terugkijken.”
  • “De uitleg mag uitgebreider, deze is momenteel vrij summier.”

Naast de vragen en behoeften van leerkrachten, zal ook worden gekeken naar de verschillende leerdoelen en bij welke leerdoelen leerlingen de meeste problemen ondervinden. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt op het gebied van (adaptieve) instructie binnen het werken met Gynzy iPads, zijn we nog steeds op zoek naar meer scholen en leerkrachten die willen deelnemen aan het onderzoek. Daarom hebben we jouw hulp nodig!

Via deze link kun je het behoeftenonderzoek vinden en invullen: http://www.thesistools.com/web/?id=523234

Daarnaast kan bij interesse in deelname aan het onderzoek contact opgenomen worden met: onderzoek@gynzy.com.