Met behulp van onze kant-en-klare instructielessen kun je instructie geven over spelling. Naast de instructielessen bij de Wereld luisterwoorden zijn vanaf nu ook alle lessen voor de Wereld weetwoorden in de bibliotheek van Gynzy te vinden. Deze 39 nieuwe instructielessen leggen stap voor stap uit hoe je een weetwoord kunt herkennen en spellen. We vertellen je meer over de opbouw en toepassing van deze nieuwe instructielessen.

Je kon al gebruik maken van alle instructielessen over luisterwoorden. Vanaf nu dus ook van alle instructielessen over weetwoorden.

Bekijk alle instructielessen over weetwoorden

 

Weetwoorden

Weetwoorden zijn woorden die de leerlingen moeten onthouden. Er zijn geen regels die de leerlingen toe kunnen passen om de woorden op de juiste wijze te schrijven. Dit betekent dat de leerlingen veel met de woorden in aanraking moeten komen, zodat de weetwoorden beklijven. De instructielessen bevatten diverse activiteiten die hierbij kunnen helpen.

Opbouw

De focus in de opbouw van de instructielessen weetwoorden is gelegd op het aanbieden en herhalen van de woorden. Daardoor zijn de instructielessen weetwoorden iets anders opgebouwd dan je misschien gewend bent van de andere instructielessen spelling. Elke les start met een introductie om de voorkennis te activeren. Na de introductie volgt de instructie. De instructie bestaat uit de wandkaart van de categorie en een toelichting hierbij. Daarna volgen diverse activiteiten waarbij met de weetwoorden worden geoefend. Deze activiteiten bouwen op van activiteiten met visuele herkenning, zoals een ei-plaat of memory, naar een meer abstracte activiteit zoals een spel waarbij de leerlingen zelf het woord opschrijven. Je kunt ervoor kiezen om al deze activiteiten in één les te behandelen, maar de activiteiten zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de instructieles, of delen hiervan, ook inzetten als herhalingsles om de weetwoorden te blijven oefenen. Na de inoefening volgt het dictee. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst met alle weetwoorden die in het doel aan bod kunnen komen.

Diverse activiteiten in de instructieles ~ie~ of ~i~ die klinkt als /ie/.

Aandachtspunten

Om de weetwoorden goed te kunnen schrijven, is het belangrijk dat de leerlingen veel in aanraking komen met de woorden. In de instructielessen wordt regelmatig herhaling aangeboden, maar vaak is er meer nodig. Als leerkracht kun je het een en ander doen om de weetwoorden vaak langs te laten komen. Hang bijvoorbeeld de wandkaarten op in het klaslokaal, zo kun je de woorden die bij de categorie horen bij de wandkaart plaatsen. Daarnaast is het met name bij de weetwoorden belangrijk dat de leerlingen de betekenis van de woorden kennen. De instructielessen bevatten diverse activiteiten waarbij de leerlingen de woorden ook moeten kunnen uitleggen. Zo kun je controleren of de leerlingen naast de schrijfwijze, ook de betekenis van de woorden kennen.

Bekijk alle instructielessen voor spelling

 

Tot slot

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. De komende tijd zullen er weer meer instructielessen beschikbaar komen. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben op de instructielessen, dan horen wij dat graag!

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Wil je nog meer weten over de opbouw van de instructielessen? Lees dan hier verder.