Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er inmiddels ruim 800 instructielessen voor rekenen beschikbaar die aansluiten bij de leerdoelen uit de verwerkingssoftware. Met deze kant-en-klare instructielessen helpen wij je om les te geven en kun je de digibordsoftware van je lesmethode overbodig maken. Wil je de instructieles op een aantal zaken aanpassen? Ook dat kan!

Er zijn nieuwe instructielessen voor getalbegrip, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tijd, geld, meten, meetkunde, procenten, breuken en verhoudingen. Elke instructieles bestaat uit een digibordles en een beschrijving met achtergrondinformatie en extra aandachtspunten. Ze beginnen met een pagina waarin het doel wordt beschreven in taal die voor de leerling begrijpelijk is en waarin te zien is bij welke Wereld en welk Eiland het doel hoort. De bordles bestaat altijd uit de volgende vier onderdelen:

Introductie
In de introductie wordt het onderwerp geïntroduceerd en de voorkennis van de leerlingen geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld een praatplaat zijn, een spelletje, een gezamenlijke oefening of een video. Ook wordt hier ingegaan op het belang van dit leerdoel, zodat voor leerlingen duidelijk wordt waarom ze dit leren.

Instructie
De instructie bevat de uitleg over het doel. Begrippen worden besproken en de vaardigheid wordt in stappen uitgelegd en voorgedaan.

Inoefening
Bij de inoefening worden in de bordlessen een aantal opgaven getoond die klassikaal gemaakt kunnen worden op het digibord.

Afsluiting
Bij de afsluiting wordt ingegaan op wat de leerlingen geleerd hebben en waarom dat belangrijk is. Ook wordt nog een keer gecontroleerd of de leerlingen de instructie begrepen hebben met bijvoorbeeld een oefening, stelling of spelletje.

Bij elke bordles staan deze onderdelen in een vaste volgorde en wordt bij elke pagina getoond in welk onderdeel je bent. Ook kun je via een zichtbaar menu eenvoudig naar een vorig of volgend onderdeel navigeren. Zo kun je precies dat onderdeel behandelen dat aansluit bij jouw situatie en les.

Expliciete Directe Instructie

Onze instructielessen sluiten aan bij het Expliciete Directe Instructie (EDI)-model van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Dit model heeft als uitgangspunt dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Uiteraard zijn ze ook goed in te zetten bij andere instructiemodellen.

De nieuwe instructielessen vind je in de bibliotheek of via de doelpagina. De komende maanden zullen we nog veel meer instructielessen gaan toevoegen, dus hou deze blog in de gaten.