In de werkzaamheden aan de leerlingkaart is de volgende stap afgerond: de vakprofielen. Met deze toevoeging is in één oogopslag te zien hoe de leerling zich in een vak heeft ontwikkeld. In de vorm van een ‘radargrafiek’ wordt voor een zelfgekozen periode de groei per domein zichtbaar gemaakt. Erg handig voor op rapporten of bij ontwikkelingsgesprekken.

Vakprofiel spelling

Vakprofiel van spelling in de leerlingkaart: ingezoomd op de eigen scores met alleen de leerdoelen uit leerjaar 5. Aan de wereld “Werkwoorden” is nog niet gewerkt, dus hierop wordt geen score getoond.

Bovenaan de kaart krijg je de optie om een vakgebied te selecteren. Daarnaast is er de nieuwe optie toegevoegd om een periode te selecteren. Standaard staat deze ingesteld op de afgelopen maand, maar je kunt hier zelf een andere start- en einddatum kiezen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld voor de tijdsduur van één of meer blokken, een semester of een andere periode kiezen waarover je de ontwikkeling van de leerling wilt zien. De beheersing aan de start van de periode wordt in het rood weergegeven en de beheersing aan het eind van de periode in het groen. Door over een punt in de grafiek te gaan zie je de precieze gegevens van dat domein.

Periodeselectie

In de periodeselectie kun je een begin- en einddatum selecteren om de groei daarbinnen te bekijken.

Scores per Wereld

Door over een tak van een Wereld te gaan zie je de score aan het begin en eind van de periode en het verschil daartussen.

Jij bepaalt wat je ziet

Middels de twee schakelaars bovenin het vakprofiel kun je de weergave van de grafiek aanpassen. De eerste schakelaar ‘inzoomen’ biedt je de mogelijkheid om de schaal van de grafiek aan te passen. Met de tweede schakelaar ‘alle leerdoelen’ bepaal je of de scores over alle leerdoelen of alleen die uit het eigen leerjaar berekend wordt.

Welke schaal?

Met de schakelaar ‘inzoomen’ kies je of de schaal van de grafiek van 0 tot 100% loopt (uit) of een schaal die dynamisch aansluit bij de resultaten van de leerling (aan). Door deze schakelaar aan te zetten, wordt als het ware ingezoomd op de gemiddelde vaardigheidsscores (bijvoorbeeld van 0 tot 40%). Hierdoor worden verschillen tussen het begin en het eind van de periode uitvergroot. Omdat de niet-ingezoomde versie altijd dezelfde schaal gebruikt, is deze geschikter om te gebruiken als vergelijking met andere leerlingen, danwel met de leerling zelf in een vorige periode.

Uitgezoomd vakprofiel (schaal loopt van 0-100%) met doelen van leerjaar 5.

Welke leerdoelen?

De tweede schakelaar ‘alle leerdoelen’ geeft aan of voor de berekening van de gemiddelde vaardigheidsscore alleen gekeken wordt naar de leerdoelen uit het eigen leerjaar (uit) of naar leerdoelen uit alle leerjaren (aan), net als in de recent toegevoegde leerjaarscores onder het detailoverzicht.

Ingezoomd vakprofiel

Ingezoomd vakprofiel met leerdoelen uit alle leerjaren.

Tip: Maak elk half jaar een schermafdruk van het vakprofiel (niet ingezoomd, alle leerdoelen) en krijg zo inzicht in de ontwikkeling over de jaren heen.

Uitgezoomd vakprofiel

Uitgezoomd vakprofiel met leerdoelen uit alle leerjaren.

De nieuwe vakprofielen zijn te vinden bovenaan de leerlingkaart. Deze is te openen door bijvoorbeeld in het tabblad ‘Actueel’ te drukken op een leerling. Vanwege (kleine) wijzigingen in de leerlijnen t.o.v. vorig schooljaar worden de scores van dit schooljaar getoond.