Om nog beter gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn de instructielessen nu voorzien van interactieve inoefening-opgaven. Dit was tevens een grote wens van veel leerkrachten. Op deze manier kan de behandelde lesstof direct na de instructie gemaakt en gecontroleerd worden.

Binnen de instructielessen van Gynzy is het nu mogelijk om direct aan de slag te gaan met de opgaven in de inoefening. Met behulp van de inoefening kan op een snelle en eenvoudige manier gecontroleerd worden welke leerlingen de leerstof beheersen en welke leerlingen nog moeite hebben met de leerstof.

Samen oefenen

De inoefening is volledig geïntegreerd in de instructieles, daardoor zijn er geen extra handelingen meer nodig. Ook worden de opgaven in de inoefening op het digibord op precies dezelfde manier aangeboden als de opgaven op de devices van de leerlingen. De inoefening kan ook direct benaderd worden met behulp van de navigatiebalk in de instructieles.

De opgaven in de inoefening zijn unieke opgaven en komen niet opnieuw voor in het doel voor leerlingen in de verwerking. Zo kan er tijdens de inoefening nog uitleg gegeven worden over het type opgaven. In de verwerking worden vergelijkbare opgaven getoond, maar deze hebben een andere inhoud.

De inoefening

De opgaven van de inoefening zijn gekoppeld aan de lesstof van de instructieles en bestaan uit 10 opgaven. Met de eerste drie opgaven in de inoefening kan gecontroleerd worden of en welke leerlingen de instructie hebben begrepen.

De opgaven 4 tot en met 10 bouwen op van eenvoudigere opgaven en contexten naar uitdagendere opgaven en contexten. Zo worden opgaven eerst visueel, dan abstract en vervolgens in een verhaalvorm aangeboden bij lessen waar dit van toepassing is. De opgaven 4 tot en met 7 kunnen gebruikt worden om leerlingen extra te laten oefenen en opgaven 8 tot en met 10 kunnen gebruikt worden om leerlingen meer uit te dagen.

Inoefening opgave 4

Opgave 4 en verder bieden de mogelijkheid om extra te oefenen.

Inoefening opgave 10

Opgave 8 en verder bieden de leerlingen meer uitdaging.

Wil je meer informatie over het effectief inzetten van de instructielessen en de inoefening met Gynzy? Maak een afspraak met een buddy of bekijk het aanbod van de Gynzy Academie.

Op zoek naar de instructielessen? Volg dit eenvoudige stappenplan.

Feedback helpt

Zoals je van Gynzy gewend bent ontwikkelen we graag samen met leerkrachten. Ook in de voorbereiding van deze functie is dit het geval geweest:

Ik wil de voorbeeldopgaven van de verwerkingssoftware interactief op het digibord kunnen maken, zodat ik met de klas op het bord kan inoefenen. Het zou ook handig zijn als ik erbij zou kunnen schrijven.

Heb je zelf ook nieuwe suggesties of aanvullingen op andere suggesties? Geef ze door op gynzy.com/wensen.

gynzy.com/wensen