Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er zoals eerder aangekondigd nu instructielessen beschikbaar die aansluiten bij de leerdoelen uit de verwerkingssoftware van Gynzy. Met deze kant-en-klare instructielessen is het nog eenvoudiger om les te geven en wordt de digibordsoftware van de methode overbodig!

Instructie in lessen en in Werelden

In de lessen van Gynzy is direct in het lesoverzicht te zien of er bij een leerdoel een instructieles beschikbaar is. Indien deze beschikbaar is, wordt dit bij het icoon met oranje aangegeven met de tekst ‘met instructie’. Als je hierop drukt kom je op de doelkaart en kun je direct door naar het tabblad met instructie.

Leskaart met instructielessen.

Leskaart met per leerdoel de beschikbare instructielessen.

In de Werelden zijn dezelfde instructielessen ook beschikbaar door bij een leerdoel op “Info” te drukken. Ook dan kom je op doelkaart, waarbij een tabblad met instructie te vinden is voor de doelen met instructielessen.

Eiland met leerdoelen

In de Werelden klik je op ‘Info’ onder een leerdoel om via de doelkaart naar de instructie te gaan.

Handleiding en instructieles

De instructie is per leerdoel uniek en bevat een handleiding voor de leerkracht en een instructieles voor op het digibord. Wil je meer weten over hoe de instructielessen zijn opgebouwd, lees dan hier verder.

Handleiding bij een instructieles

Instructiehandleiding voor de leerkracht

Instructieles op het digibord

Instructieles voor op het digibord

Instructielessen Getalbegrip

De eerste Instructielessen van Gynzy zijn beschikbaar bij het vakgebied rekenen. Omdat Getalbegrip de basis is voor rekenen, zijn bij deze Wereld nu bij de meeste en belangrijkste  doelen de instructielessen beschikbaar voor op het digibord. Je kunt je klas of een groepje leerlingen hiermee eenvoudig (extra) uitleg geven op het digibord over bijvoorbeeld getallenlijnen, kommagetallen, structureren of splitsen.

Instructielessen Optellen & Aftrekken

Enkele instructielessen voor Optellen en Aftrekken zijn ook al beschikbaar. Om een strategie stapsgewijs en met een goede opbouw aan te kunnen leren zijn er in Gynzy voor elke strategie aparte leerdoelen ingedeeld op getalgrootte. Deze strategieën kun je nu eenvoudig stap voor stap uitleggen met de bijbehorende instructieles, waarin zowel de uitleg als de terminologie goed is afgestemd op de verwerking. Je kunt met deze instructielessen (extra) uitleg geven op het digibord over bijvoorbeeld bussommen, versimpeling, de nulregel of de wisseleigenschap.

Bijpassende hints

Bij rekenen zijn bij veel opgaven de hints voor de leerlingen aangepast. Opgaven die nog geen hint hadden zijn aangevuld met hint en huidige hints zijn uitgebreid met extra uitleg of afbeeldingen, zodat de hints goed aansluiten bij de uitleg in de instructieles. Op deze manier worden leerlingen tijdens de verwerking nog eens herinnerd aan de instructie die je als leerkracht eerder hebt gegeven. Door op de gloeilamp in de opgave te drukken, kunnen leerlingen de hint bekijken.

Aangepaste hints

Bijpassende hints

Instructielessen rekenen, spelling, grammatica en woordenschat

Momenteel ontwikkelt Gynzy eerst instructielessen bij de belangrijkste doelen van rekenen. Per week zullen er steeds nieuwe instructielessen beschikbaar komen. Ook voor de leerdoelen van spelling, grammatica en woordenschat zullen het komende jaar instructielessen worden ontwikkeld.

Zie ook: