Naast de instructielessen spelling van de Werelden luisterwoorden en weetwoorden, zijn nu ook de eerste instructielessen van de Wereld werkwoorden beschikbaar in de bibliotheek van Gynzy. Deze kant-en-klare instructielessen helpen je bij het geven van je instructie bij het vak spelling. Alle instructielessen van de Eilanden tegenwoordige- en verleden tijd zijn al beschikbaar. In deze blog vertellen we je meer over de opbouw en toepassing van deze nieuwe instructielessen.

Bekijk de instructielessen over werkwoorden

 

Werkwoordspelling

Het spellen van werkwoorden is voor veel leerlingen lastig. Je kunt niet altijd horen wat de juiste schrijfwijze van een woord is. Soms klinkt het woord hetzelfde in tegenwoordige als in verleden tijd, maar schrijf je het toch anders (praten – praatten) en natuurlijk de d, t of dt op het eind zorgt voor moeilijkheden. De focus binnen de opbouw van deze instructielessen ligt op het stapsgewijs toepassen van de spellingsregel. Op deze manier wordt werkwoordspelling een stuk eenvoudiger.

Opbouw

Zoals je gewend bent, volgen de instructielessen van Gynzy het EDI-model. Elke les start met een introductie waarin de voor die les relevante voorkennis van de leerling wordt geactiveerd. In dit eerste onderdeel van de les gaat het vaak om het herkennen van een woordsoort, bijvoorbeeld het aanwijzen van een sterk of zwak werkwoord.

Voorbeeld van een introductiepagina waarbij ingegaan wordt op de voorkennis van sterke en zwakke werkwoorden.

De instructie start met het stroomschema voor de vervoeging van werkwoorden, hier wordt gevisualiseerd op welk onderdeel van werkwoordspelling de focus ligt in de les. Daarna wordt de regel van de categorie uitgelegd met behulp van de wandkaart.

In de instructie wordt de categorie uitgelegd.

In de pagina’s die volgen wordt stapsgewijs geoefend met het toepassen van de spellingsregel. Door de afdekvlakken na elke stap te verwijderen, komen de leerlingen geleidelijk tot de juiste schrijfwijze van het werkwoord.

Stapsgewijze toepassing van de regel (weergave zonder afdekvlakken).

Na de inoefening volgt de afsluiting. In de afsluiting wordt gecontroleerd of de leerlingen de spellingsregel begrijpen. Daarna volgen twee dictees. Het eerste dictee bevat werkwoorden van de zojuist behandelde categorie. Het gemengde dictee bevat ook woorden van voorgaande doelen, waardoor de leerlingen de woorden en tijden door elkaar oefenen. Bij leerdoelen over werkwoorden is de toegevoegde waarde van een klassiek dictee (waarbij woorden worden uitgesproken) beperkt. Daarom wordt gevraagd een werkwoord in de juiste vorm te vervoegen in een zin. Tot slot kun je op de laatste pagina van de les een spel tegenkomen om te oefenen met het schrijven de werkwoorden.

Voorbeeld van een spel om de schrijfwijze te oefenen.

Tips

  • Naast dat de stroomschema’s opgehangen kunnen worden, kunnen ze ook (in klein formaat) aan de leerlingen uitgedeeld worden. Op die manier kunnen de leerlingen deze overzichten makkelijk raadplegen tijdens de les.
  • Op verschillende plaatsen in de instructieles vind je de stroomschema’s terug wanneer je op het pijltje naar beneden klikt.
  • Je kunt ervoor kiezen om de les in zijn geheel te behandelen, maar verschillende lesonderdelen zijn ook goed afzonderlijk te gebruiken. Zo kun je enkele activiteiten (bijvoorbeeld spelletjes of dictees) op een later moment inzetten als herhalingsoefening.

Instructielessen

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. De komende tijd zullen er weer meer instructielessen beschikbaar komen, zo zullen ook de lessen over voltooid deelwoorden snel beschikbaar zijn. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben op de instructielessen, dan horen wij dat graag!

Wij helpen je graag

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Voor trainingen omtrent het werken met de verwerking kun je contact opnemen met de Gynzy Academie.