Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er inmiddels ruim 880 instructielessen voor rekenen beschikbaar die aansluiten bij de leerdoelen uit de verwerkingssoftware van Gynzy. Deze kant-en-klare instructielessen helpen je om les te geven en hiermee wordt de digibordsoftware van de methode overbodig. Wil je een instructieles aanpassen? Ook dat kan! De instructielessen sluiten aan bij het EDI-model en bevatten de onderdelen introductie, instructie, inoefening en afsluiting.

Naast de instructielessen in de Wereld Tijd & Datum zijn er ook nieuwe instructielessen voor Getalbegrip, Optellen & Aftrekken, Vermenigvuldigen & Delen en Meten.

 

De digitale en analoge klok

Met de instructielessen leren leerlingen stap voor stap klokkijken op zowel de analoge als de digitale klok. Met de kloktools kun je op het digibord laten zien hoe de wijzers van de klok verspringen en kunnen leerlingen de wijzers van de klok op de juiste tijd zetten. Leerlingen kunnen de klokken ook aflezen, tijdsverschil bepalen tussen klokken, tijden eerder of later aangeven en de koppeling maken tussen analoge en digitale klokken in hoge en lage tijden.

Er zijn instructielessen voor zowel de analoge en digitale klokken opgedeeld in hele uren, halve uren, kwartieren 10- en 5-minuten en minuten en combinaties. Zo is er altijd een instructieles beschikbaar die aansluit bij het niveau van je leerlingen!

 

instructie klokkijken - nieuwe tijd bepalen

Voorbeeld 1: instructie klokkijken over het bepalen van nieuwe tijden met digitale klokken.

instructie klokkijken - wijzers van de klok

Voorbeeld 2: instructie klokkijken over de wijzers van de klok.

instructie klokkijken - Zet de tijd

Voorbeeld 3: instructie klokkijken – koppelen van digitale en analoge kloktijden met interactieve klokken.

 

Kalenders aflezen

Een ander onderdeel van Tijd is dat leerlingen besef krijgen van dagen, weken en maanden. Zo zijn er diverse leerdoelen voor het aflezen en rekenen met maand- en jaarkalenders, waarbij je met een instructieles verschillende voorbeelden toe kunt lichten!

voorbeeld - datum en kalender

Voorbeeld 4: instructie datum en kalender

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. In de komende tijd zullen er weer meer instructielessen beschikbaar komen. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben op de instructielessen, dan horen wij dat graag!

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Voor trainingen omtrent het werken met de verwerking kun je contact opnemen met de Gynzy Academie.

 

Voor de volgende leerdoelen zijn de instructielessen toegevoegd:

Wereld: Tijd & Datum
Eiland: Kennismaken met tijd
j Omrekenen van uren en minuten
k Omrekenen van minuten en seconden
l Omrekenen van dagen en uren
m Omrekenen met etmaal en kwartaal
n Omrekenen van dagen, uren, minuten en seconden
o Omrekenen van eeuwen, jaren, maanden, weken, dagen en uren
p Omrekenen met millennia, eeuwen, decennia, lustra en jaren
q Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden
Eiland: Datum en kalender
a Aflezen van een maandkalender
b Aflezen en noteren van data met kalender
c Aflezen en noteren van data zonder kalender
d Aflezen en rekenen met kalender
e Rekenen met de datum
f Kennismaken met verschillende kalenders
Eiland: Klokkijken analoog
d Aflezen van analoge klok met hele uren
f Aflezen van analoge klok met halve uren
g Aflezen van analoge klok met kwartieren
h Aflezen van analoge klok met 10 en 5 minuten
i Aflezen van analoge klokken minuten voor en over
j Aflezen van analoge klok met minuten
k Aflezen van analoge klokken
Eiland: Analoge klok zetten
a Tijd aangeven op analoge klok met hele uren
b Tijd aangeven op analoge klok met halve uren
c Tijd aangeven op analoge klok met kwartieren
d Tijd aangeven op analoge klok met 10 en 5 minuten
e Tijd aangeven op analoge klok met minuten
f Tijd aangeven op analoge klokken
Eiland: Verschil tussen analoge klokken
a Uren verschil met hele uren later op de analoge klok
b Uren verschil met hele uren eerder op de analoge klok
c Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken met hele uren
d Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken met halve uren
e Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken met kwartieren
f Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken met 10 en 5 minuten
h Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken
Eiland: Vroeger of later op de analoge klok
a 1 uur later met hele uren op de analoge klok
b 1 uur eerder met hele uren op de analoge klok
c 1 uur eerder of later met hele uren op de analoge klok
d Uren later met hele uren op de analoge klok
e Uren eerder met hele uren op de analoge klok
g 1 uur later met halve uren op de analoge klok
h 1 uur eerder met halve uren op de analoge klok
i 1 uur eerder of later met halve uren op de analoge klok
j 1 half uur later met halve uren op de analoge klok
Eiland: Klokkijken Digitaal 00:00 t/m 12:00
b Aflezen van digitale klok met hele uren in lage tijden
c Aflezen van digitale klok met halve uren in lage tijden
d Aflezen van digitale klok met kwartieren in lage tijden
e Aflezen van digitale klok met 10 en 5 minuten in lage tijden
f Aflezen van digitale klok met minuten in lage tijden
g Aflezen van digitale klokken met lage tijden
Eiland: Klokkijken Digitaal 12:00 t/m 24:00
b Aflezen van digitale klok met hele uren in hoge tijden
c Aflezen van digitale klok met halve uren in hoge tijden
d Aflezen van digitale klok met kwartieren in hoge tijden
e Aflezen van digitale klok met 10 en 5 minuten in hoge tijden
f Aflezen van digitale klok met minuten in hoge tijden
g Aflezen van digitale klokken met hoge tijden
Eiland: Klokkijken digitaal met dagdelen
a Aflezen van digitale klok met hele uren
b Aflezen van digitale klok met halve uren
c Aflezen van digitale klok met kwartieren
d Aflezen van digitale klok met 10 en 5 minuten
e Aflezen van digitale klok met minuten
f Aflezen van digitale klokken
Eiland: Digitale klok zetten 00:00 t/m 12:00
b Tijd aangeven op digitale klok met hele uren in lage tijden
c Tijd aangeven op digitale klok met halve uren in lage tijden
d Tijd aangeven op digitale klok met kwartieren in lage tijden
e Tijd aangeven op digitale klok met 10 en 5 minuten in lage tijden
f Tijd aangeven op digitale klok met minuten in lage tijden
g Tijd aangeven op digitale klokken in lage tijden
Eiland: Digitale klok zetten 12:00 t/m 24:00
b Tijd aangeven op digitale klok met hele uren in hoge tijden
c Tijd aangeven op digitale klok met halve uren in hoge tijden
d Tijd aangeven op digitale klok met kwartieren in hoge tijden
e Tijd aangeven op digitale klok met 10 en 5 minuten in hoge tijden
f Tijd aangeven op digitale klok met minuten in hoge tijden
g Tijd aangeven op digitale klokken in hoge tijden
Eiland: Verschil tussen digitale klokken
a Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met hele uren in lage tijden
b Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met hele uren in hoge tijden
Eiland: Vroeger of later op de digitale klok
a Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren in lage tijden
b Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren in hoge tijden
c Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren
p Rekenen met etmaaloverschrijding
Eiland: Analoge en digitale klokken lage tijden
a Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met hele uren
b Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met halve uren
c Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met kwartieren
d Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten
e Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met minuten
Eiland: Analoge en digitale klokken hoge tijden
a Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met hele uren
b Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met halve uren
c Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met kwartieren
d Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met 10 en 5 minuten
e Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met minuten
Eiland: Analoge en digitale klokken
a Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hele uren
b Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met halve uren
c Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met kwartieren
d Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met 10 en 5 minuten
e Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met minuten
f Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken
Eiland: Verschil tussen alle klokken
j Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken met uren, minuten en seconden

 

 

Direct aan de slag

Open de nieuwe instructielessen over Tijd & Datum via de Werelden of de bibliotheek.

Open de bibliotheek