Om het aanleren van spellingsdoelen te optimaliseren zijn vanaf nu instructielessen van spelling beschikbaar. Deze kant-en-klare lessen sluiten aan bij de leerdoelen uit de verwerkingssoftware en helpen je met het geven van een aansluitende instructie.

De instructieles is per leerdoel uniek en bevat een handleiding voor de leerkracht en een instructieles voor op het digibord. Inmiddels zijn ruim 50 instructielessen uit de Wereld Luisterwoorden beschikbaar in het nieuwe Gynzy. De instructielessen zijn opgebouwd volgens het EDI-model en bevatten de onderdelen introductie, instructie, inoefening en afsluiting.

 

Introductie

In de introductie wordt de voorkennis van de leerling geactiveerd en vindt de auditieve analyse plaats. De leerling luistert naar woorden die aansluiten bij de spellingscategorie.

Het 6-fasenmodel dat centraal staat binnen spelling in Gynzy is doorgetrokken naar de opbouw van de instructielessen. Dit model sluit aan bij de moderne spellingsdidaktiek waarbij men uitgaat van het verletteren van klanken. Voor de instructielessen betekent dit dat leerlingen aan de hand van vijf stappen een woord leren schrijven. De eerste stappen zijn gericht op auditieve analyse en het bepalen van de volgorde van fonemen. Vervolgens wordt de foneem-grafeem koppeling gemaakt en worden de regels bij de spellingscategorie uitgelegd. De laatste stap neemt het schrijven van het volledige woord in.

Stap voor stap spellen

Stap voor stap spellen

 

Inoefening

Ook binnen de inoefening staat het 6-fasenmodel centraal. Het niveau van de opgave bouwt op van auditieve analyse naar opschrijven van het woord.

 

Afsluiting

De afsluiting van de instructieles bevat elementen om te controleren of de leerling de spellingsregel kan toepassen. Iedere instructieles eindigt met twee dictees. Het eerste dictee sluit aan bij de categorie van de les. Het tweede dictee is een gemengd dictee. Dit dictee bevat ook woorden uit voorgaande categorieën, zo zullen woorden uit voorgaande categorieën beter beklijven. De dictees zijn te horen door op de luidsprekers te klikken. Wil je liever zelf het dictee uitspreken? Dat kan! In de handleiding van de les kun je de dictees uitgeschreven terugvinden.

 

Combinatie schrijven en typen

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens de instructie de woorden opschrijven. Lesonderdelen zoals de dictees bieden hiertoe mogelijkheden. De combinatie van schrijven (de motorische handeling) en typen draagt positief bij aan de taalontwikkeling van leerlingen. Om dit effectief toe te passen is de instructieles gericht op het schrijven van de woorden. Door tijdens de verwerking de woorden te typen, kan de leerling zich volledig focussen op de spelling van de woorden.

 

Keuzes

Wanneer je de complete instructieles geeft, weet je zeker dat je een onderbouwde instructie geeft die goed aansluit bij het doel van de les. Natuurlijk kun je zelf ook keuzes maken die passen bij jouw leerlingen of les die je wilt geven. Zo kun je elke les aanpassen naar je eigen wensen. Wil je extra uitdaging bieden? De luchtballonnen in de lessen geven uitdagende woorden aan.

Pagina uit les met een luchtballon bij het woord ‘ooievaar’

Pagina uit les met een luchtballon bij het woord ‘ooievaar’

 

Hoe kun je de lessen vinden?

In de bibliotheek

In de bibliotheek kun je de lessen vinden door bij de menubalk voor spelling te kiezen. Door gebruik te maken van de zoekbalk kun je specifieke lesonderwerpen vinden.

Zoeken van lessen in de bibliotheek

Zoeken van lessen in de bibliotheek

In het lesoverzicht van de methodeles

In de lessen van Gynzy is direct in het lesoverzicht te zien of bij een leerdoel een instructieles beschikbaar is. Indien deze beschikbaar is, wordt dit bij het icoon met oranje aangegeven met de tekst ‘met instructie’. Als je hierop drukt kom je op de doelkaart en kun je direct door naar het tabblad ‘Instructie’.

Doelkaart met de handleiding van de les.

Doelkaart met de handleiding van de les.

Voorbeeld van een lesoverzicht.

Voorbeeld van een lesoverzicht.

In de Werelden

In de Werelden zijn dezelfde instructielessen ook beschikbaar door bij een leerdoel op ‘Info’ te drukken. Ook dan kom je op de doelkaart, waarbij een tabblad met ‘Instructie’ te vinden is voor de doelen met instructielessen.

Lessen in de Werelden.

Lessen in de Werelden.

 

Tot slot

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. De komende tijd zullen er weer meer instructielessen beschikbaar komen. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben op de instructielessen, dan horen wij dat graag!

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Wil je nog meer weten over de opbouw van de instructielessen? Lees dan hier verder.