In de bovenbouw van het rekenonderwijs op de basisschool vormen procenten, breuken en verhoudingen een belangrijk onderdeel. Daarvoor hebben we nu ook nieuwe interactieve instructielessen ontwikkeld. Leerlingen maken met deze lessen kennis met het kennen, berekenen en vergelijken van procenten, breuken en verhoudingen. Met o.a.: delen en totale hoeveelheden uitrekenen, cirkeldiagram en strookmodel, schaalverhoudingen, vereenvoudigen en gelijknamig maken.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er inmiddels ruim 880 instructielessen voor rekenen beschikbaar die aansluiten bij de leerdoelen uit de verwerkingssoftware van Gynzy. Deze kant-en-klare instructielessen helpen je om les te geven en hiermee wordt de digibordsoftware van de methode overbodig. Wil je een instructieles aanpassen? Ook dat kan! De instructielessen sluiten aan bij het EDI-model en bevatten de onderdelen introductie, instructie, inoefening en afsluiting.

Naast de instructielessen in de Wereld Prococenten, Breuken en Verhoudingen zijn er ook nieuwe instructielessen voor Getalbegrip, Optellen & Aftrekken, Vermenigvuldigen & Delen, Tijd & Datum, Geld en Meten.

Verhoudingen

Een verhouding laat zien hoe twee getallen zich tot elkaar verhouden. Een mooi middel dat je kunt gebruiken voor het rekenen met verhoudingen zijn verhoudingstabellen. Er zijn diverse instructielessen beschikbaar waarbij de verhoudingstabellen ingedeeld zijn op bijvoorbeeld getalgrootte, aantal rijen of met breuken zijn gevuld. Daarnaast is het ook belangrijk dat leerlingen verhoudingen kunnen herkennen, aflezen, omzetten en noteren. Ook voor die onderdelen zijn er meerdere instructielessen beschikbaar!

 

Instructieles: Verhoudingstabellen

Voorbeeld: Een verhoudingstabel maken

Breuken

Een breuk geeft aan hoe groot een deel van een geheel is. Als leerlingen met breuken gaan reken is het handig om breuken te visualiseren. In de nieuwe bordomgeving van Gynzy zijn twee tools beschikbaar met de strook en de cirkel waarmee breuken mooi kunnen worden gevisualiseerd. Deze tools zijn ook te vinden in de bibliotheek. Leerlingen kunnen delen kleuren of de breuk erbij zoeken. Er zijn instructielessen beschikbaar voor het herkennen, noteren, gelijknamig maken, vereenvoudigen en rekenen met breuken!

 

Instructieles: Optellen van gelijknamige breuken

Voorbeeld: Optellen van gelijknamige breuken

De breukencirkel- en breukenstrooktool.

Procenten

Een percentage is een berekening van een bepaalde hoeveelheid per 100. Ook hierbij zijn de breukenstrook- en breukencirkeltools te gebruiken. Er zijn instructielessen waarmee je leerlingen kan uitleggen hoe ze een deel moeten berekenen, het totaal, het percentage of hoe je met procenten kan rekenen.

 

Voorbeeld: Aanvullen van percentages tot 100%

 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. In de komende tijd zullen er weer meer instructielessen beschikbaar komen. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben op de instructielessen, dan horen wij dat graag!

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Voor trainingen omtrent het werken met de verwerking kun je contact opnemen met de Gynzy Academie.

 

Voor de volgende leerdoelen zijn de instructielessen toegevoegd:

Wereld: Procenten, Breuken & Verhoudingen
Eiland: verhoudingstabellen
a Eenvoudige verhoudingstabellen van 1 t/m 5
b Eenvoudige verhoudingstabellen met getallen t/m 10
c Eenvoudige verhoudingstabellen met tienvouden
d Eenvoudige verhoudingstabellen met honderdvouden
e Eenvoudige verhoudingstabellen met 11, 12, 15, en 25
f Complexe verhoudingstabellen met getallen t/m 10
g Verhoudingstabellen met 3 rijen
h Verhoudingstabellen met kommagetallen
i Complexe verhoudingstabellen met getallen t/m 100
j Verhoudingstabellen met 4 rijen
k Verhoudingstabellen met breuken
Eiland: Vereenvoudigen van breuken
a Vereenvoudigen van eenvoudige breuken
b Omzetten van helen in een gelijkwaardige breuk
c Gelijknamig maken van breuken
d Vereenvoudigen tot gemengde breuk
e Herkennen van gelijkwaardige breuken
f Gelijkwaardig maken van breuken
g Vereenvoudigen van complexe breuken
Eiland: Rekenen met breuken en aantallen
a Berekenen van een deel met een eenvoudige breuk
b Berekenen van het totaal met een eenvoudige breuk
c Rekenen met eenvoudige breuken met hele bedragen
d Berekenen van een deel met een breuk
e Berekenen van het totaal met een breuk
f Berekenen van het ontbrekende deel in een breuk
g Bepalen van de breuk met eenvoudige aantallen
h Bepalen van de breuk met aantallen
i Rekenen met breuken met aantallen
Eiland: Optellen en aftrekken met breuken
a Optellen van gelijknamige breuken
b Aftrekken van gelijknamige breuken
c Optellen en aftrekken met breuken tot en vanaf één
d Optellen en aftrekken met gelijknamige breuken
e Optellen en aftrekken met breuken tot en vanaf helen
f Optellen van gelijknamige breuken door de hele heen
g Aftrekken van gelijknamige breuken door de hele heen
h Optellen van ongelijknamige breuken
i Aftrekken van ongelijknamige breuken
j Optellen en aftrekken met breuken en kommagetallen
Eiland: Rekenen met percentages
a Aanvullen van percentages tot 100%
b Berekenen van 1% via delen door 100
c Berekenen van een deel met eenvoudige percentages
d Berekenen van een aantal met eenvoudige percentages eraf
e Berekenen van een percentage met eenvoudige aantallen
f Berekenen van een deel met percentages
g Rekenen met de 1%-regel
h Rekenen met percentages in verhoudingstabel
i Berekenen van een totaal met percentages
j Berekenen van een percentage met aantallen
k Berekenen van een aantal met percentages erbij of eraf
l Rekenen met percentages

Direct aan de slag

Open de nieuwe instructielessen over Procenten, Breuken en Verhoudingen via de Werelden of de bibliotheek.

Open de bibliotheek