Na een succesvolle NOT wordt de verwerking van Gynzy verder aangevuld met nieuwe instructielessen. Ditmaal met instructielessen binnen de Wereld ‘Meten’.

De lessen zijn te vinden bij rekenen in de Wereld ‘Meten’. In de Eilanden: Omrekenen van lengte, Omrekenen van lengte met kommagetallen, Berekenen van een omtrek, Berekenen van een oppervlakte en Rekenen met oppervlakte.

 

Met deze kant-en-klare instructielessen kun je leerlingen stap voor stap uitleg geven op het digibord die aansluiten bij het EDI-model. Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met de verwerkingssoftware van Gynzy. Wil je snel met de instructielessen aan de slag gaan? Lees hier hoe je dat kan doen en start vandaag nog!

 

Een voorbeeld van een instructieles en hoe je deze kunt vinden.

 

Het uitrekenen van een oppervlakte via hokjes.

 

Het omrekenen van een centimeter naar meter en andersom.

 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. In de komende tijd zullen er weer meer instructielessen beschikbaar komen. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben op de instructielessen, dan horen wij dat graag!

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Voor trainingen omtrent het werken met de verwerking kun je contact opnemen met de Gynzy Academie.

 

Voor de volgende leerdoelen zijn de instructielessen toegevoegd:

Wereld: Meten
Eiland: Omrekenen van lengte
a Omrekenen van cm en m
b Omrekenen van mm en cm
c Omrekenen van cm en dm
d Omrekenen van dm en m
e Omrekenen van m en km
f Omrekenen van m, hm, en km
g Omrekenen van m, dam, hm en km
h Lengtematen afronden op hele meters
i Omrekenen van alle lengtematen
Eiland: Omrekenen van lengte met kommagetallen
a Omrekenen van cm en m met kommagetallen
b Omrekenen van mm, cm, dm, en m met kommagetallen
c Omrekenen van m en km met kommagetallen
d Omrekenen van m, hm, en km met kommagetallen
e Omrekenen van m, dam, hm, en km met kommagetallen
f Omrekenen van alle lengtematen met kommagetallen
Eiland: Berekenen van een omtrek
a Kennen van het begrip omtrek
b Bepalen van een eenvoudige omtrek via hokjes
c Bepalen van een omtrek via hokjes
d Berekenen van een omtrek
e Berekenen van een fysieke omtrek via opmeten
f Berekenen van een omtrek met kommagetallen
g Berekenen van een omtrek met schaal via hokjes
h Berekenen van een omtrek met schaal via opmeten
i Berekenen van een omtrek via omrekenen
Eiland: Berekenen van een oppervlakte
a Kennen van het begrip oppervlakte
b Bepalen van een eenvoudige oppervlakte via hokjes
c Bepalen van een oppervlakte via hokjes
d Berekenen van een rechthoekige oppervlakte
e Berekenen van lengte of breedte met oppervlakte
f Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten
g Berekenen van een oppervlakte
i Berekenen van een oppervlakte met schaal via hokjes van 1
j Berekenen van een oppervlakte met schaal via hokjes
k Berekenen van een oppervlakte met schaal
l Berekenen van een oppervlakte in hectare met schaal via hokjes
m Berekenen van een oppervlakte met kommagetallen
n Berekenen van eenvoudige driehoekige oppervlakten
o Berekenen van een oppervlakte via omrekenen
p Berekenen van een oppervlakte met schaal via opmeten
q Berekenen van complexe oppervlakten
r Berekenen van een complexe oppervlakte via opmeten
Eiland: Rekenen met oppervlakte
a Weten wat de oppervlaktematen zijn
b Tekenen van een oppervlakte op hokjes
c Vergelijken van oppervlaktes
e Schatten van oppervlakten
f Rekenen met oppervlakte met hokjes
g Omrekenen van oppervlaktes
h Omrekenen met hectare en are
i Rekenen met oppervlakte