Twee belangrijke oplossingsstrategieën in het rekenonderwijs zijn het kolomsgewijs rekenen en het cijferend rekenen. Eerder hadden we al instructielessen kolomsgewijs en cijferend optellen & aftrekken toegevoegd. Voor een belangrijk deel van de doelen hebben we dit nu ook aangevuld met instructielessen voor kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen & delen.

 

Instructie bij kolomsgewijs vermenigvuldigen met een getal tot 1000

Instructie bij kolomsgewijs vermenigvuldigen met een getal tot 1000

 

Instructie bij kolomsgewijs delen van een getal tot 100 met rest

Instructie bij kolomsgewijs delen van een getal tot 100 met rest

 

Voor de volgende doelen is de instructieles beschikbaar:

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er inmiddels bijna 1000 instructielessen voor rekenen beschikbaar die aansluiten bij onze leerdoelen. Deze kant-en-klare instructielessen helpen je om les te geven en hiermee wordt de digibordsoftware van de methode overbodig. Wil je een instructieles aanpassen? Ook dat kan! De instructielessen sluiten aan bij het EDI-model en bevatten de onderdelen introductie, instructie, inoefening en afsluiting.

 

Direct aan de slag

Open de nieuwe instructielessen via de Werelden of de bibliotheek.

 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van instructielessen bij alle leerdoelen. In de komende tijd zullen er weer nieuwe instructielessen beschikbaar komen. Graag krijgen wij feedback op onze instructielessen. Dus mocht je op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat graag!

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Voor trainingen omtrent het werken met de verwerking kun je contact opnemen met de Gynzy Academie.