Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er zoals eerder aangekondigd nu nieuwe instructielessen beschikbaar die aansluiten bij de doelen van de Gynzy verwerking. Sinds kort zijn er in Gynzy ook instructielessen beschikbaar voor kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken. Met deze kant-en-klare instructielessen kun je de leerlingen stap voor stap uitleg geven, zodat ze daarna direct met  kolomsgewijs of cijferend optellen en aftrekken aan de slag kunnen binnen de verwerking.

Kolomsgewijs en cijferend rekenen zijn twee belangrijke oplossingsstrategieën in het rekenonderwijs. Via beide manieren wordt een som onder elkaar gezet om deze vervolgens in stappen uit te rekenen. De instructielessen bevatten o.a. de volgende onderdelen:

Introductie

Met de introductie van de digibordles kun je de voorkennis van leerlingen activeren. Om aan de slag te kunnen met kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken moeten leerlingen getallen kunnen structureren en simpele bewerkingen kunnen uitvoeren. Daarom zitten er oefeningen in om dit samen met de leerlingen te oefenen en zo deze kennis weer op te halen.

Kolomsgewijs optellen - introductie

 

Belang

Het is belangrijk om kolomsgewijs en/of cijferend optellen en aftrekken te kunnen zodat je grote getallen op kunt tellen of af kunt trekken wat je niet uit het hoofd kan doen. In de bordles wordt met een realistisch voorbeeld aangegeven wanneer leerlingen dit zouden kunnen gebruiken zodat duidelijk wordt waarom ze dit moeten leren.

Kolomsgewijs optellen - belang

 

Instructie

In de instructie geef je de leerlingen stap voor stap uitleg. Met behulp van de digibordles kun je ingaan op de verschillende kolommen in de som met de bijbehorende getalwaarden en de volgorde van de verschillende handelingen. Bij sommige doelen wordt ook ingegaan op hoe je meerdere getallen kolomsgewijs of cijferend kan optellen. In de instructie zitten ook oefeningen waarbij je samen met de leerlingen kunt controleren of ze het doel begrepen hebben.

Kolomsgewijs optellen - instructie 1

Kolomsgewijs optellen - instructie 2

 

Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met de verwerkingssoftware van Gynzy. Hierin zijn  kolomsgewijs rekenen en cijferend rekenen als aparte doelen opgenomen in de leerlijn. In de Wereld Optellen & Aftrekken is er een Eiland voor kolomsgewijs rekenen en een Eiland voor cijferend rekenen. Hierin zijn de leerdoelen onderverdeeld op getalgrootte en wel- of geen overschrijding. Zo kunnen leerlingen stap voor stap steeds verder en altijd aan een doel werken die past bij hun behoefte en vaardigheid. Bovendien is het dankzij deze aparte leerdoelen mogelijk deze aan te laten sluiten bij het rekendidactische aanbod van jouw school. Lees in onze eerdere blog meer over hoe de interactie in de verwerking van kolomsgewijs en cijferend rekenen.

 

Voor de volgende doelen is de instructieles inmiddels beschikbaar:

Wereld: Optellen & Aftrekken
Eiland: Plus- en minsommen kolomsgewijs
b Kolomsgewijs optellen t/m 1000, zonder overschrijding
d Kolomsgewijs optellen t/m 1000, met overschrijding
f Kolomsgewijs aftrekken t/m 1000, zonder overschrijding
h Kolomsgewijs aftrekken t/m 1000, met overschrijding
i Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 1000
l Kolomsgewijs optellen t/m 10.000
m Kolomsgewijs aftrekken t/m 10.000
n Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 10.000
p Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 100.000
Eiland: Plus- en minsommen cijferend
b Cijferend optellen t/m 1000, zonder overschrijding
d Cijferend optellen t/m 1000, met overschrijding
f Cijferend aftrekken t/m 1000, zonder overschrijding
h Cijferend aftrekken t/m 1000, met overschrijding
i Cijferend optellen en aftrekken t/m 1000
l Cijferend optellen t/m 10.000
m Cijferend aftrekken t/m 10.000
n Cijferend optellen en aftrekken t/m 10.000
p Cijferend optellen en aftrekken t/m 100.000
r Cijferend optellen en aftrekken boven 100.000