Zoals eerder aangekondigd zijn we continu bezig met de ontwikkelingen van de leerlingkaart. De huidige update geeft je een rijker inzicht in de mate waarin leerlingen doelen hebben behaald. Zo kun je sneller vaststellen waarin de leerling al excelleert en waar hij nog meer aandacht aan kan besteden.

Een nieuwe dimensie

Naast een gemiddelde score per Wereld (domein), wordt nu ook het aandeel behaalde doelen getoond. Voorheen werd de beheersing van een bepaalde Wereld alleen weergegeven middels een vaardigheidsscore. Dit is het gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle onderliggende leerdoelen. Omdat een gemiddelde waarde geen eenduidig beeld geeft, hebben we hieraan het aandeel behaalde leerdoelen toegevoegd. Hiermee wordt weergegeven op hoeveel van de onderliggende leerdoelen de leerling een score van meer dan 75% heeft. Door deze extra dimensie krijg je een rijker beeld van de beheersing van een leerling.

Leerlingkaart met aanpassingen.

Leerlingkaart met het aandeel behaalde doelen naast de gemiddelde vaardigheidsscores.

Voorbeeld

Een gemiddelde vaardigheidsscore van 58% kan verschillende dingen betekenen. De onderste twee situaties geven een duidelijk verschil weer. In situatie 1 liggen de scores van de onderliggende doelen dicht bij het gemiddelde, maar is er slechts één doel behaald (met een score van meer dan 75%). In situatie 2 liggen vier scores sterk boven en twee scores ver onder het gemiddelde. Daarbij zijn er bovendien al vier doelen behaald, terwijl er nog twee onaangeroerd zijn. De toevoeging van het aandeel behaalde doelen geeft hier duidelijker een verschil weer.

Twee situaties met verschillende achtergronden.

In twee situaties met dezelfde gemiddelde score, kan de beheersing van de onderliggende leerdoelen verschillen. Dit verschil wordt verduidelijkt middels het aandeel van de behaalde leerdoelen.

Gynzy aanbod ≠ jouw aanbod

Het aanbod van leerdoelen is bij Gynzy vaak groter en breder dan dat wat je daadwerkelijk aan jouw leerlingen aanbiedt. Hierbij zitten bijvoorbeeld leerdoelen voor specifieke strategieën die in jouw methode of in jouw planning niet aan bod komen. Bovendien wordt ook het aanbod van leerdoelen op het hoogste referentieniveau (3F/1X) voor plusleerlingen meegenomen in de gemiddelde vaardigheidsscores. Het is daarom niet nodig om alle doelen te behalen of om een gemiddelde score te hebben (of na te streven) van 100%.

 

Wanneer is een doel behaald?

Een vaardigheidsscore van 75% op een leerdoel geeft een indicatie dat de leerling dit doel in de basis beheerst. Vaak is dit daarom ook voldoende om opvolgende leerdoelen in de Werelden “open” te spelen: de leerling voldoet aan de minimale vereisten om door te gaan naar een volgend leerdoel. Een hogere vaardigheidsscore is dan ook bedoeld voor de sterkere leerlingen om deze extra uit te dagen. Uiteindelijk bepaal je als leerkracht wanneer jij vindt dat een leerling een doel behaald heeft.

De vaardigheidsscore is een voortschrijdend getal welke de mate van beheersing van een leerdoel aangeeft. Dat betekent dat het niet enkel gebaseerd is op hoeveel opgaven de leerling al heeft gemaakt, of hoeveel opgaven er goed zijn gemaakt. Deze score wordt namelijk na elk antwoord van een leerling naar boven, danwel naar beneden bijgesteld (afhankelijk van het antwoord op een opgave gecombineerd met de kans op een correct antwoord).