Gynzy maakt gepersonaliseerd leren mogelijk met veel verschillende opties. Zo kun je werken met digitale verwerking die aansluit bij de methode, maar kunnen leerlingen ook werken aan individuele leerroutes in werelden. Daarnaast zijn er combinaties mogelijk. Hierdoor past Gynzy altijd bij jou als leerkracht en bij de werkwijze van je school.

Vijf scenario’s voor verwerking van Gynzy

 

Lessen adaptief of niet?

Stel, je wilt met Gynzy gaan werken aansluitend bij de methode. Dan kun je kiezen voor lessen met of zonder adaptieve opgaven. Bij lessen zonder adaptiviteit krijgen alle leerlingen dezelfde opgaven van hetzelfde niveau (scenario 1). Bij adaptieve lessen worden de opgaven van alle leerlingen in de lessen afgestemd op hun individuele niveau (scenario 2).

In elke les sluiten de doelen van Gynzy aan bij de doelen uit de gebruikte methode en krijgen de leerlingen een vast aantal opgaven bij de lesdoelen. Na de les kunnen leerlingen verder oefenen met doelen van de les. (scenario 1 en 2). De oefeningen na de les zijn altijd adaptief en leerlingen kunnen hier steeds opnieuw een sessie oefeningen starten.

Werelden na de lessen?

Bij Gynzy kunnen leerlingen na de lessen ook verder werken aan doelen in de werelden (scenario 3). Hier kunnen leerlingen zelf op hun eigen leerroute werken aan leerdoelen uit de leerlijn en krijgen zij zicht op hetgeen zij wel en niet kunnen. De keuze om naast de methode ook de werelden toe te voegen kan per leerkracht of klas verschillen. Je kan hier natuurlijk ook met de hele school eenzelfde keuze in maken.

Met of zonder methode?

Als school of leerkracht kun je kiezen om met je methode te werken (scenario 1 of 2) en met de lesdoelen de opbouw en volgorde van de methode aanhouden. Je kunt als school ook kiezen om de methode los te laten en in Gynzy volledig doelgericht te gaan werken in de werelden (scenario 4 of 5).

Leerling- of leerkrachtregie?

Als leerlingen in de werelden gaan werken kunnen ze aan de slag met leerdoelen waar zij aan toe zijn. Dit betekent dat leerlingen ook doelen kunnen gaan oefenen uit andere leerjaren.
Als leerkracht kun je leerlingen sturen door bijvoorbeeld aan te geven in welke werelden, eilanden en dorpen zij aan de slag mogen. Zo kun je leerlingen die veel op hun leerjaar vooruit gaan lopen eventueel begrenzen en erop toezien dat leerlingen eerst alle doelen van het eigen leerjaar behalen. Anderzijds kun je er voor kiezen om leerlingen juist hierin los te laten en leerlingen zelf de keuze te laten maken wat zij wanneer behandelen.

Bovenstaande keuzes hebben invloed op de de mate waarop je gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. Elk scenario heeft hierbij zijn eigen voordelen. Het maakt binnen Gynzy niet uit waar je begint en wat je uiteindelijke doel is, de overgangen van de verschillende scenario’s gaan zeer soepel en zonder verlies van reeds behaalde resultaten. Kortom, met Gynzy kan iedere leerkracht en school op haar eigen manier aan de slag met gepersonaliseerd leren.