Sommige doelen vereisen het handelen met fysiek materiaal om deze te behalen. Gynzy heeft bij deze leerdoelen werkbladen ontwikkeld die eenvoudig te downloaden en te printen zijn. Hier kunnen leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau mee werken.

 

Benodigde materialen bij rekenen

Met Gynzy bieden tablets en computers de mogelijkheid om het onderwijs te versterken en te ondersteunen. Leerlingen oefenen meer, de oefeningen sluiten aan bij het niveau van de leerling, leerlingen worden voorzien van directe feedback en krijgen inzicht in hun eigen leerresultaten. Leerkrachten hoeven niet na te kijken en krijgen direct inzicht in de resultaten van leerlingen middels handige overzichten. Kortom, tablets en computers hebben een belangrijke meerwaarde in het onderwijs.

Het werken op een tablet of computer is echter geen doel op zich en bij enkele leerdoelen niet wenselijk. In de leerlijn rekenen zijn er verschillende onderdelen waarbij handelen met fysieke materialen bijdraagt aan het leren en nodig is voor het verwerven van kennis. Een leerdoel binnen rekenen is bijvoorbeeld het opmeten van voorwerpen. Met het gebruik van een echte liniaal krijgen leerlingen een realistisch beeld van de grootte van een centimeter en decimeter en zo een realistisch beeld van de grootte van voorwerpen. Het gebruiken van een geschaalde versleepbare digitale liniaal, is voor dit doel minder geschikt en daarom ook niet wenselijk. In de leerlijn rekenen is het opmeten belangrijk in verschillende onderdelen van de leerlijn, o.a. omtrek, oppervlakte, verhoudingen en schaal. Voor deze onderdelen hebben we het mogelijk gemaakt dat leerlingen ook daadwerkelijk fysiek aan de slag kunnen met behulp van Gynzy werkbladen.

 

Werkblad Meten 002 – Meten van lengte met lijnen met een meetinstrument. De leerlingen vullen hun antwoord in op het scherm.

 

 

Werkblad Meten 003 – Berekenen van een oppervlakte met schaal. De leerlingen vullen hun antwoord in op het scherm.

 

 

Werkblad Meten 016 – Opmeten van een fysieke omtrek – De leerlingen vullen hun antwoord (en berekening) in op het werkblad.

Er zijn werkbladen met een vaste waarde als antwoord, waarbij leerlingen iets op het werkblad moeten opmeten met een vaste afmeting. Bijvoorbeeld het opmeten van een weergegeven lijn. Dit antwoord kunnen leerlingen per opgave op hun scherm invullen zodat deze direct wordt nagekeken. Vervolgens worden leerlingen verwezen naar een volgende opgave op het werkblad dat aansluit bij hun niveau. Er zijn ook werkbladen waarbij het antwoord variabel is. Bijvoorbeeld wanneer leerlingen de lengte van hun tafel meten, of de oppervlakte van het klaslokaal. Bij deze werkbladen vullen leerlingen het antwoord in op het blad, zodat je als leerkracht altijd kan zien wat een leerling gedaan heeft.

De leerlijn rekenen bevat ook onderdelen waarbij leerlingen moeten tekenen. Bijvoorbeeld het tekenen van een plattegrond, aanzicht van een bouwwerk, grafiek of lijnspiegeling. Ook voor deze onderdelen zijn werkbladen toegevoegd.

Werkblad Meetkunde 004 – Figuren vergroten en verkleinen – De leerlingen tekenen de figuren op het werkblad.

Werkblad Meetkunde 002 – Tekenen van aanzichten van bouwwerken – De leerlingen tekenen de aanzichten op het werkblad.

Leerkrachten krijgen bij het doel in zowel de lessen als in de werelden te zien dat er een werkblad nodig is en welke materialen daarbij nodig zijn. Ook voor leerlingen is dit zichtbaar. Zo kunnen vooraf de benodigde materialen en werkbladen worden klaargelegd.

Leerling Verwerking – Lessen – De leerling ziet direct welke werkbladen en materialen hij nodig heeft.

 

Leerkracht Verwerking – Lessen – Leerdoelenoverzicht. De leerkracht ziet bij de les dat er werkbladen en materialen nodig zijn en kan het werkblad downloaden.

 

Leerkracht Verwerking – Werelden – Info. De leerkracht ziet bij het dorp dat er werkbladen en materialen nodig zijn en kan het werkblad downloaden.

Vanaf komend schooljaar zijn deze werkbladen in Gynzy beschikbaar voor de groepen 4 t/m 8.