Ontdek elke dag een nieuw stukje van de wereld met de meest mooie en bijzondere foto’s op je digibord. Wat zie je en waar is dit? Prikkel de nieuwsgierigheid en laat leerlingen met elkaar discussiëren. 

Dit lesidee bevat een verzameling van zorgvuldig geselecteerde onderwerpen en foto’s van bijzondere locaties over de hele wereld. Elke foto prikkelt de nieuwsgierigheid. Soms zijn ze genomen vanuit een ongebruikelijk perspectief, maar allemaal zijn ze van hoge kwaliteit en bijzonder om naar te kijken. Je kunt leerlingen laten discussiëren over wat ze zien. Bij elke foto zit aanvullende informatie die je kunt gebruiken om meer te weten te komen over het onderwerp en de locatie. Als leerkracht kun je zelf bepalen hoeveel tijd je besteed aan een onderwerp.

 

 

Open dit lesidee

 

De Foto van de dag kun je met de leerlingen bespreken door de vaardigheden van Haubrich toe te passen op de fasen van de geografische vierslag. Met de geografische vierslag wordt er vanuit bijzondere invalshoeken gekeken naar de wereld. Hierbij is er oog voor de inrichting van de ruimte, de spreiding van verschijnselen en de samenhang daartussen. Door het stellen van de juiste vragen, ontstaat er grip op de verschijnselen.

 

De geografische vierslag en de vaardigheden van Haubrich

Binnen het domein aardrijkskunde van het vak wereldoriëntatie worden de volgende vier zienswijzen (vierslag) onderscheiden. Deze kunnen als volgt worden gerelateerd aan de vaardigheden van Haubrich:

Geografische zienswijzen Vaardigheden
Waarnemen & Beschrijven 1. Bekijken: nauwkeurig bekijken van het object.
2. Benoemen: de juiste begrippen benoemen bij de onderdelen.
3. Tellen en schatten: (bij benadering) aangeven van aantallen, afstanden en groottes.
4. Beschrijven: verbanden leggen tussen en groeperen van onderdelen (wat).
Herkennen 5. Vergelijken: vergelijken van elementen van het object met andere objecten uit de eigen omgeving.
6. Lokaliseren: bepalen waar het object zich bevindt.
Verklaren 7. Verklaren: leggen van zinvolle verbanden tussen verschijnselen van het object (waarom).
8. Complementeren: relateren van elementen van het object aan andere kennis.
Waarderen 9. Beoordelen: formuleren van een oordeel over het object op basis van de vorige stappen.
10. Verifiëren: zoeken van aanvullende informatie over het object om het eigen standpunt kritisch te bekijken.

 

Naar:
Blokhuis, J. (2004). Aardrijkskunde Praktijkboek. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff.
Peters, A., & Westerveen, F. (2010). Geowijzer: kennisbasis inhoud en didactiek. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff.

 

In dit lesidee wordt o.a. gebruik gemaakt van de functie om afbeeldingen in te stellen als achtergrond. Dit is een handige functie en laat zien dat je op een eenvoudige manier het maximale uit je digibord haalt door spectaculaire afbeeldingen beeldvullend weer te geven. Op deze manier kun je zo ook zelf je eigen foto van de dag maken met Gynzy.

 

Feedback uit de praktijk

Vanochtend hadden we de eerste foto bekeken waarop de Domtoren te zien is. Leerlingen zien van alles in de foto, van de Big Ben tot de Twin Towers. Eén leerling denkt de Dom te herkennen. Er is verbazing over de grote hoeveelheid details. We bepalen op Google Earth wat de positie van de foto is. Het filmpje van SchoolTv is een toegevoegde waarde. Foto van de dag wordt leuk ontvangen en zorgt snel voor interactie in de klas. ‘Ik zou elke dag wel een foto van de dag willen doen meester!’ – ABS Comenius

 

Benieuwd? Probeer het uit. We horen graag wat je van dit lesidee vindt. Deel je ervaringen, tips of suggesties in de Gynzy Gebruikersgroep.