Om de start met Gynzy goed voor te bereiden is een handig document ontwikkeld met praktische handreikingen voor jouw dagelijkse praktijk. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals duo-leerkracht, instructiedoelen, plusleerlingen, beoordelingen en handige tips.

Het Didactisch Handboek vormt een aanvulling op de Onderwijskundige Verantwoording. Waar de verantwoording toelicht welke onderwijskundige redenaties achter het ontwerp van Gynzy’s verwerkingssoftware liggen, wordt in dit handboek uitgelegd hoe je als leerkracht je didactisch handelen kunt vormgeven.

Het document begint met een algemeen deel dat de fundamentele keuzes voorlegt die jouw koers binnen de software kunnen helpen sturen. Vervolgens wordt in het eerste domein Management & Organisatie ingegaan hoe je de juiste randvoorwaarden in je klas kunt scheppen: groepen maken, plannen, klassenmanagement, etc. Daarna wordt in het tweede domein Lesgeven toegelicht hoe de aspecten uit de dagelijkse praktijk vormgegeven kunnen worden: instructie, verwerking, differentiëren, plusleerlingen, resultaten, remediëren, etc. Via de Veelgestelde Vragen kan je bovendien snel tot een antwoord op je vragen komen zonder het hele handboek door te hoeven lezen.

Om je nog sneller naar de juiste informatie te helpen hebben we voor elk van de vijf scenario’s (voortkomend uit de eerder gemaakte keuzes) een Quick Guide gemaakt. Hiermee kan je snel de voor jouw situatie relevante informatie in dit handboek (terug)vinden aan de hand van het moment van de dag: voor, tijdens of na de les.

 

Download het Didactisch Handboek
Download de Quick Guides

 

Je kunt deze documenten ook vinden in de leerkrachten omgeving onder de documentatie-knop.