Binnenkort wordt het mogelijk om als leerkracht diepere inzichten te verkrijgen in de voortgang en resultaten van je leerlingen. Hiervoor introduceren we de zogenaamde “leerlingkaart”. Zo weet je snel hoe je leerling ervoor staat en heb je een bruikbaar middel voor voortgangsgesprekken.

Eerder dit jaar introduceerden we de doel- en leskaart. Een handig en overzichtelijk overzicht met alle relevante informatie over respectievelijk een leerdoel of les. Nu is het de beurt aan de leerlingkaart. Momenteel is via ‘Actueel’ een beoordelingspagina van een leerling te raadplegen. Diepere inzichten van een leerling zijn verspreid te vinden onder ‘Inzicht’ en de leerlingomgeving. De nieuwe leerlingkaart brengt alle inzichten over de leerling op één plek samen.

Wijzigingen voorbehouden

De beschrijvingen en designs hieronder geven weer waar we de komende tijd naar toe zullen werken. Uiteindelijke uitwerkingen kunnen op basis van nieuwere inzichten afwijken.

Beheersing in één oogopslag

Bovenaan de kaart zie je een radargrafiek die de beheersing van de domeinen (Werelden) van het geselecteerde vak weergeeft. Doordat je een periode kunt selecteren zie je deze beheersing zowel aan het begin als aan het eind van deze periode en kun je deze net als in de groeigrafieken afzetten tegen de landelijke populatie.

Concept van de nieuwe leerlingkaart met daarop de radargrafiek en resultaten per domein (Wereld).

 

Inzichten per domein

Onder de radargrafiek zie je specifiekere resultaten per domein (Wereld), vergelijkbaar met wat je nu nog in de beoordelingspagina ziet. Hierin staan per domein:

  • het aantal gemaakte opgaven;
  • het aandeel opgaven dat goed is gemaakt;
  • een mini groeigrafiek;
  • het verschil (groei of daling) in vaardigheidsscore van de geselecteerde periode;
  • de gemiddelde vaardigheidsscore;
  • hoe de vaardigheidsscore zich verhoudt tot de landelijke populatie;
  • het aandeel “behaalde” subdomeinen (Eilanden);
  • het aandeel “behaalde” leerdoelen;

Al deze gegevens helpen jou als leerkracht vanuit diverse invalshoeken een zo compleet mogelijk beeld te vormen van een leerling. Op basis van de perspectieven zoals inzet (opgaven), groei (verschilscore) en beheersing kun je naar gelang een plan formuleren of oordeel vellen.

Betere duiding

Omdat de beheersing van een domein op meerdere manieren kan worden bekeken hebben we hier nieuwe gegevens aan toegevoegd. Allereerst maken we de vaardigheidsscore op domeinniveau (Wereldniveau) expliciet. Dit is het gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle onderliggende leerdoelen. Omdat dit gemiddelde een “platgeslagen” getal is, wordt daarnaast ook het aandeel van de leerdoelen getoond dat “behaald” is. Dit is het aandeel van de leerdoelen waarbij de leerling een score van 75% of hoger heeft. De twee gegevens samen bieden de rijkste informatie over de beheersing.

Meteen door naar diepere lagen

Wanneer je op diepere niveaus meer wilt weten over de resultaten van een leerling, kun je de domeinen (Werelden) openklappen om de subdomeinen (Eilanden) met gegevens te tonen. Deze kun je vervolgens ook nog openklappen om de gegevens van de onderliggende leerdoelen te bekijken.

Concept van de diepere detailniveaus nieuwe leerlingkaart met daarop de radargrafiek en resultaten per domein (Wereld).

 

Feedback helpt

Zoals je van Gynzy gewend bent ontwikkelen we graag samen met leerkrachten. Ook in de voorbereiding van deze functie is dit het geval geweest. Een greep van de feedback van leerkrachten die hebben geholpen deze ontwikkeling vorm te geven:

Ik zou graag kunnen zien wat de ontwikkelingslijn is van de leerling op een bepaald leerdoel, zodat ik daarop kan bijsturen, omdat bij adaptief onderwijs het belangrijk is dat kinderen, leerkrachten en ouders weten hoe het kind zich ontwikkelt in een bepaalde periode. Focus op het proces is dus redelijk essentieel naast actuele gegevens.

Ik wil graag een overzicht per kind van bijv. rekenen, welke categorieën/doelen goed gaan en minder goed gaan, zodat ik dat kan overnemen in het groepsplan/leerlingenkaart en dus direct zo effectief mogelijk met het kind aan de slag kan.

Wanneer ik op de naam van een kind klik kan ik de beoordeling zien van de wereld. Ik zou het fijn vinden als ik kan doorklikken naar een eiland. Als ik de wereld taalkundige ontleding bekijk zou ik graag willen zien hoe het niveau is in de eilanden daaronder zoals woordsoorten en werkwoorden. Nu moet ik te veel stappen ondernemen om hier inzicht in te krijgen.

Heb je zelf ook nieuwe suggesties of aanvullingen op andere suggesties? Geef ze door op wensen.gynzy.com.