Komend schooljaar zal de verwerkingssoftware worden uitgebreid met het nieuwe vakgebied wereldoriëntatie. Dit zal aanvullend leermateriaal zijn dat ontwikkeld wordt in samenwerking met Laat eens zien!

Update 3 februari 2020: de pilot met wereldoriëntatie is afgesloten. Laat weten wat jij graag in Gynzy zou zien op gynzy.com/wensen.

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor onderwijs dat is gericht op kennis over de wereld om je heen. Soms wordt het gesplitst aangeboden, bijvoorbeeld in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, maar steeds vaker wordt ervoor gekozen om deze vakken geïntegreerd aan te bieden waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende thema’s.

Samenwerking

In samenwerking met Laat eens zien! gaat Gynzy vanaf aankomend schooljaar wereldoriëntatie geïntegreerd aanbieden. Laat eens zien! ontwikkelt leermodules voor het Nederlandse basisonderwijs. Ze staat garant voor een eigentijdse, duidelijke en verantwoorde manier van kennisoverdracht, begripsvorming en inzicht. In filmfragmenten en animaties nemen presentatoren de leerlingen mee in de wereld van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Tevens zijn de leermodules voorzien van verwerkingsopdrachten. De onderwerpen welke aan bod komen in de leermodules zijn gebaseerd op het curriculum van het p.o. en sluiten daardoor naadloos aan bij de kerndoelen. In tegenstelling tot de vakken rekenen, spelling, grammatica en woordenschat is het vak wereldoriëntatie niet geheel dekkend, maar een aanvulling op ander leermateriaal.

Aanbod

Voor wereldoriëntatie is gekozen voor een aanbod in de Werelden, net als voor woordenschat. Verdeeld over 6 verschillende Werelden worden 20 thema’s behandeld, bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. De thema’s noemen we binnen Gynzy de Eilanden. Ieder Eiland is onderverdeeld in een aantal dorpen.

schematische opbouw wereldoriëntatie

Schematische opbouw van wereldoriëntatie.

Ieder dorp is op dezelfde manier opgebouwd. Een leerling krijgt eerst altijd uitleg over het onderwerp via een filmpje en daarna maakt hij bij dit filmpje opgaven. Vervolgens krijgt de leerling een nieuw filmpje met uitleg en maakt hij daarna weer opgaven. Wanneer de leerling dorp a voldoende heeft afgerond, mag de leerling verder naar dorp b etc. Leerlingen kunnen op deze manier zelfstandig aan de slag binnen de Wereld.

Instructie van de leerkracht is niet nodig, maar de leerkracht kan wel voor de introductie van het thema zorgen. Denk hierbij aan het klassikaal invullen van een woordweb over het thema of het maken van een tekening (individueel of in groepjes) over wat je al weet over het thema.

Bij de documentatie zal vanaf volgend schooljaar ook de visuele leerlijn van wereldoriëntatie te vinden zijn. In deze visuele leerlijn staan alle 20 thema’s weergegeven met onderliggende dorpen, zodat je de thema’s kunt laten aansluiten bij de onderwerpen waar jouw klas mee bezig is.