De toetskaart is aangepast en daarmee nog bruikbaarder geworden. Op het toetsdoelenoverzicht is te zien in welke lessen dit blok de doelen behandeld zijn en in het resultatenoverzicht is de score per referentieniveau inzichtelijk.

Naast de leerlingkaart, de leskaart en de doelkaart zijn de toetskaarten ook bijgewerkt. De toetskaart bevat voor de leerkracht alle relevante informatie over een toets. Hij is te openen door als leerkracht op een toets van een lesmethode te drukken. Hieruit kun je nu sneller praktische informatie halen.

Wanneer werd dit doel aangeboden?

Het eerste wat is toegevoegd is het aanbod per leerdoel in hetzelfde blok. Voor elk van de toetsdoelen staat een lijstje van lessen uit hetzelfde blok waarin dit leerdoel behandeld is. Je kunt bovendien op een les drukken om direct naar de betreffende les te gaan. Op deze manier kun je bijvoorbeeld eenvoudig een les herhalen als je constateert dat de beheersing van dit doel nog te laag is.

toetskaart behandeld in

Per toetsdoel is zichtbaar in welke lessen dat doel behandeld is.

Toetsen als voorbereiding

In plaats van of in aanvulling op toetsing aan het eind van een blok, kun je toetsen ook diagnostisch inzetten. Wanneer de functie van toetsen verschuift van een beoordelingsinstrument naar een formatief meetinstrument, kun je toetsen ook bij aanvang van een blok inzetten. Zo krijg je een indicatie van de beginsituatie van je leerlingen bij de belangrijkste doelen van een blok.

Een derde manier om toetsen te gebruiken is als indicatie van hoe je leerlingen ervoor staan bij de blokdoelen. Een toets bevat immers de hoofddoelen van een blok. Daardoor kun je op elk moment in een blok de toetskaart openen en daar bij de toetsdoelen bekijken hoe de beheersing is van jouw leerlingen op dat moment. Omdat je ook kunt zien wanneer het leerdoel aan bod komt in de lessen, weet je meteen of het doelen zijn die nog behandeld gaan worden of eigenlijk al beheerst moeten zijn.

Score per referentieniveau

Een toets is voor iedere leerling gelijk. Ze zijn, in tegenstelling tot adaptieve lessen en sessies in de Werelden, namelijk niet adaptief (zie ook de verantwoording). Zo kan de toets de functie krijgen om leerlingen te vergelijken langs dezelfde lat. Omdat toetsen niet adaptief zijn, kun je wel meer afleiden uit een goed/fout-percentage dan bij een adaptieve les. Om dit makkelijker te maken kun je nu per referentieniveau het aandeel goed gemaakte opgaven zien.

toetskaart referentieniveau

Resultaten van de toets per referentieniveau.

In het tabblad “resultaten” van de toetskaart staat per referentieniveau het aandeel goed gemaakte opgaven aangegeven. Omdat de referentieniveaus op elkaar voortbouwen telt het aandeel van onderliggende niveaus ook mee bij hogere niveaus. Met andere woorden: bij de score op 2F of 1S niveau tellen zowel de opgaven van 2F/1S-doelen als de opgaven van 1F-doelen mee.

Voorbeeld

Een toets bevat 10 opgaven. In deze toets zitten 5 opgaven van een 1F-doel en 5 opgaven van een 2F-doel. Een leerling die alle opgaven van het 1F-doel en 3 opgaven van het 2F-doel goed heeft gemaakt krijgt op 1F-niveau een score van 5 : 5 = 100% en op 2F-niveau een score van (5+3) : 10 = 80%.

referentieniveaus in toetsscores

Feedback helpt

Zoals je van Gynzy gewend bent ontwikkelen we graag samen met leerkrachten. Ook in de voorbereiding van deze functie is dit het geval geweest. Een voorbeeld van de feedback van leerkrachten die hebben geholpen deze ontwikkeling vorm te geven:

Als de kinderen de toets in Gynzy maken is het lastig om hier een beoordeling aan te verbinden. Ik wil graag snel weten wat voor beoordeling ik aan toetsen kan hangen. Ook zodat ik uiteindelijk een punt voor het rapport kan maken.

Heb je zelf ook nieuwe suggesties of aanvullingen op andere suggesties? Geef ze door op wensen.gynzy.com.