Betekenisvol leren

Leren dat bij de belevingswereld aansluit.

HomeLeerstijlenBetekenisvol leren

Betekenisvol leren is geen nieuwe ontwikkeling. Al in 1978 werd er in de wetenschappelijke literatuur over geschreven.[1] Maar wat is betekenisvol leren precies? SLO omschrijft het als volgt: ‘Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind.’[2] Betekenisvol leren vindt daartoe plaats door nieuwe kennis te verbinden aan reeds bestaande kennis. Op deze manier wordt er betekenis gegeven aan de nieuwe kennis en kan de leerling dit beter onthouden. Met behulp van betekenisvol leren weet een leerling waarom hij iets leert en waarom het belangrijk is voor hem; nu of in de toekomst.

Kenmerken van betekenisvol leren

Je kunt betekenisvol leren omschrijven aan de hand van een aantal kenmerken. Wanneer je de wetenschappelijke literatuur erop naslaat zie je dat er verschillende opsommingen beschikbaar zijn. Sommige onderzoekers omschrijven betekenisvol leren als: actief, authentiek, constructief, samenwerkend en geïntegreerd.[3] Anderen noemen de kenmerken: actief, constructief en individueel, samenwerkend en in dialoog, contextueel, begeleid en emotioneel betrokken. [4] Welke opsomming je ook kiest, het gaat bij betekenisvol leren in ieder geval om:

  • actief onderwijs,
  • met een (maatschappelijk of persoonlijk) betekenisvolle inhoud,
  • waarbinnen de leerling keuzes maakt die voor hem persoonlijk betekenis hebben doordat ze bijvoorbeeld aansluiten op zijn interesses.

Betekenisvol leren in het basisonderwijs

Betekenisvol leren kan op verschillende manieren toegepast worden in het basisonderwijs. Zo kan je er ‘saaie’ vakken aantrekkelijker mee maken doordat het duidelijk wordt voor leerlingen waarom ze het leren. Ook kan het gebruikt worden om leren te personaliseren. Dit doe je door de leerling de keuze te geven om binnen de context van dat vak iets te leren dat voor hem persoonlijk interessant of relevant is.

In de verwerkingssoftware van Gynzy heeft de leerling vrijheid om zelf te kiezen waarmee hij wil oefenen. De leerkracht kan hier zoveel, of zo weinig, regie in uitoefenen als nodig. De oefeningen waarmee de leerling werkt zijn afgestemd op voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo worden bij het rekenonderwijs verhaalopgaven aangeboden. De verhaaltjes bieden de leerling hierbij een betekenisvolle context. Andere oefeningen vragen zelfs om directe toepassing in de praktijk. Zo zijn er werkbladen waar de leerling bijvoorbeeld wordt gevraagd om de afmetingen van zijn tafel op te meten. De leerling past de nieuwe kennis hiermee direct toe in een voor hem bekende omgeving.

Aan de slag!

Ben je benieuwd hoe je betekenisvol leren kunt toepassen met onze adaptieve leeromgeving en onze werkbladen? Neem contact met ons op en probeer het gratis uit. Heb je nog geen devices (zoals iPads of Chromebooks) om de software op te testen? Geen probleem, ook die kun je uitproberen.

[1] Ausubel, Novak en Henasian (1978) Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston.

[2] SLO. Betekenisvol leren

[3] Grabe, M., & Grabe, C. (2001). Integrating Technology for Meaningful Learning.

[4] Kragten, R. (2014). Het bevorderen van betekenisvol leren door inzet van weblectures en concept maps.

Neem contact op