Leergebieden

Een greep uit de beschikbare vakken in Gynzy.

HomeLeergebieden

Beschikbare vakken

in de verwerkingssoftware

Rekenen

Spelling

Woordenschat

Grammatica