Mijn naam is Cynthia Dekker. Ik ben nu 2,5 jaar werkzaam bij Begeleiding Speciale Onderwijsbehoeften Suriname (BSO Suriname), waarvan 1,5 jaar als directeur. BSO Suriname biedt begeleiding op maat aan op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen en leren ‘leren’. Daarnaast bieden we ook begeleiding aan kinderen met een indicatie of vaststelling van dyslexie. Op dit moment begeleiden we ruim 100 kinderen en zijn ± 200 kinderen hun voorgegaan.

Het onderwijs in Suriname is enkel gericht op een klas in zijn geheel en er is weinig tot geen individuele aandacht. De methodes die worden ingezet zijn grotendeels verouderd en door het systeem van enkel cijfers voor overgang lopen veel kinderen op een bepaald punt van hun schoolloopbaan vast. Hier komt BSO Suriname kijken.

De begeleiding die wij bieden wordt afgestemd op het individuele kind en ontvangen de kinderen begeleiding in groepjes van maximaal 3 gedurende een uur. Een kind komt gemiddeld twee keer in de week. Kinderen in Suriname gaan naar school van 7.30 uur tot en met 13.00 uur. De begeleiding vindt daarom plaats in de middaguren tussen 13.30 uur en 18.30 uur.

Tijdens de begeleiding maken wij veel gebruik van Gynzy om te kunnen schakelen tussen de kinderen en bepaalde vaardigheden te consolideren in spelvorm binnen Gynzy. Denk hierbij aan de tool auditieve synthese voor beginnende lezers, een vaardigheid die kinderen hier vaak pas aangeleerd krijgen in de 1ste klas (groep 3), woorden flitsen om de woordherkenning te verbeteren bij kinderen met een leesprobleem, automatiseren van de tafels bij gynzy kids, wisselen met geld en ga zo nog maar door. Naast dat het handige tools zijn om te kunnen afwisselen in werkvorm zien we dan Gynzy een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Zowel de leerkrachten als de kinderen gebruiken Gynzy met plezier. Aan het einde van de les maken we altijd ruimte voor een spel of iets anders om de les leuk af te sluiten. Veel kinderen vragen dan of we ze op Gynzy memory mogen spelen, een verkeerssituatie of een mozaïk mogen maken.

Tijdens trainingen, bezoeken aan scholen of gesprekken met ouders adviseren we Gynzy als leerzame site om thuis bezig te zijn. Zo hopen we dat ook zij ervaren hoe fijn het is te werken met Gynzy.

Namens alle leerkrachten en leerlingen van BSO Suriname, bedankt Gynzy!